Energetika

Strateški svet Pomurskega razvojnega inštituta o elektrarnah na Muri

V postopek priprave državnega prostorskega načrta dan predlog za elektrarno Hrastje-Muta.
Strateški svet Pomurskega razvojnega inštituta o elektrarnah na Muri
V Murski Soboti se je pred kratkim sestal strateški svet Pomurskega razvojnega inštituta v nekoliko razširjeni sestavi, saj so se članom pridružili tudi nekateri župani občin ob Muri ter poslanci. Predstavniki Dravskih elektrarn Maribor so udeležence seje seznanil z aktualnim stanjem projekta trajnostne energetske izrabe reke Mure in jim natančneje predstavili postopek pobude za državni prostorski načrt za prvo izmed načrtovanih elektrarn HE Hrastje-Mota. Kot so povedali, so potrebno dokumentacijo že predali odgovornemu ministrstvu s ciljem, da začne z uradnimi postopki priprave državnega prostorskega načrta za umestitev omenjene elektrarne v prostor. Ob tem so v DEM izpostavili, da bodo pri umeščanju v prostor poleg iskanja pozitivnih vplivov na trajnostni razvoj, vsaj tako pomembne tudi vse usmeritve, ki jih bodo podale lokalne skupnosti in vse omejitve, ki izhajajo iz naravnega okolja ter strogih predpisov, ki jih bo moral investitor dosledno spoštovali. Vzporedno s tem pa se že pripravlja tudi finančni program, ki bo obravnaval ne le obveznosti investitorja na vplivnih območjih, temveč tudi vse možne vire financiranja. Posebej bo zato po njihovem mnenju pomembno še tesnejše sodelovanje s tistimi deležniki, ki delujejo v lokalnih skupnostih vplivnega območja ter samo lokalno skupnostjo. Izredno ostre zahteve naravnega okolja so hkrati tudi eden najpomembnejših razlogov, da je od decembra 2005 podeljene koncesije za energetsko izrabo Mure pa do pobude za DPN minilo že toliko časa. Čeprav se vsi strinjajo, da Slovenija in Evropa potrebujeta obnovljive vire, in da so obnovljivi viri viri prihodnosti, pa je njihovo umeščanje v prostor izjemno zahtevno. Prav zato so v Dravskih elektrarnah Maribor razvili program, ki temelji na trajnostnem razvoju. Izhodišče programa, in prvi korak umestitve HE v prostor, je bila tako preveritev živega sveta, nato preveritev trajnostnega razvoja območja, ter na podlagi pogojev narave, prostora in trajnostnega razvoja določitev obsega možne energetske izrabe in opredelitev optimalnih lokacij HE. Investitor in Pomurje tako danes razpolagata z osnovnim vpogledom vpliva investicije HE na Muri na razvojne kazalce Pomurja. Hkrati s tem sistematično nastaja tudi nabor ukrepov, za vzpostavitev želenega stanja.
Direktor Dravskih elektrarn Maribor mag. Viljem Pozeb je ob predstavitvi povedal: »Bolj kot projekt dobiva jasnejšo podobo, večji bodo izzivi pred nami. Tudi ovire. Ne le pred investitorjem. Potrebno bo namreč dokazati in pokazati, da tako investicijo želimo in kar je vsaj tako pomembno, da smo jo sposobni tudi izvesti. Seznam energetskih projektov, ki iščejo svoj prostor v nacionalnem okolju je namreč dolg in zelo konkurenčen. Potreben bo širok lokalni konsenz in sodelovanje, da bomo uspeli pokazati, da je prav naš projekt najboljši. Tudi in predvsem za razvoj Pomurja in ljudi ob reki Muri!« (bj)
Brane Janjič
O avtorju