Obnovljivi viri

Svoja vrata odpirajo svetovalne pisarne kontaktne točke Borzen

S svetovalnimi pisarnami kontaktne točke Borzen za spodbujanje rabe OVE se odpirajo vrata novim priložnostim za trajnostno prihodnost Slovenije, kjer bo obnovljiva energija igrala ključno vlogo pri ustvarjanju bolj zelenega in trajnostnega okolja za vse.

Svoja vrata odpirajo svetovalne pisarne kontaktne točke Borzen

Njihov namen je brezplačno svetovanje občanom, ki načrtujejo postavitev naprave za proizvodnjo in/ali hranjenje električne energije iz OVE. Svetovanje zajema podporo pri izvedbi projekta ter usmerjanje v postopkih pridobivanja vseh potrebnih soglasij in dovoljenj. 
Prijavo na svetovanje je mogoče opraviti preko spletnega portala kontaktne točke, kjer so na voljo tudi informacije o lokacijah in delovnih časih svetovalnih pisarn, skupaj z drugimi koristnimi informacijami za vse, ki načrtujejo uporabo OVE v prihodnosti.
Svetovalci kontaktne točke za OVE ne nudijo le pomoči pri začetku projektov, temveč so na voljo tudi za tiste, ki so že v teku, a potrebujejo podporo pri nujnih postopkih. S svojim strokovnim znanjem bodo svetovalci pomagali prepoznati ključne korake in svetovali, kako jih izvesti čim hitreje in bolj učinkovito.
Borzen do konca junija načrtuje vzpostavitev 30 svetovalnih pisarn po celotni Sloveniji.

Polona Bahun
O avtorju