Energetika

Uspešna prva sinhronizacija MHE Goričane

Kot so povedali v podjetju Savske elektrarne Ljubljana (SEL),  so dela na projektu rekonstrukcije MHE Goričane v zaključni fazi.

Uspešna prva sinhronizacija MHE Goričane

»Po izjemno hladnem januarju, ko je bilo praktično cel mesec onemogočeno izvajanje gradbenih del na prostem, so februarja letos dela ponovno stekla. Zavod za ribištvo in Ribiška družina Medvode sta odobrila dvotedensko podaljšanje roka za odstranjevanje začasnih nasipov v reki Sori, skladno s tem rokom pa so bila vsa dela tudi pravočasno izvedena,« je povedal vodja projekta Roman Modic iz Savskih elektrarn Ljubljana.

Do začetka marca je bila zaključena montaža celotne elektro-strojne opreme,  6. marca pa je bilo uspešno izvedeno prvo vrtenje agregata z vodnim natokom.  Teden dni pozneje, 13. marca, je bila uspešna tudi prva sinhronizacija z distribucijskim omrežjem in proizvedene prve kilovatne ure električne energije, od  sicer predvidenih 2.100.000 kWh letno.

Preizkusili bodo tudi daljinsko vodenje iz CV SEL

»Predvidoma bodo preizkusi in testiranja elektrarne v vseh predvidenih režimih na mreži potekali še do konca marca, nazadnje še preizkušanje daljinskega vodenja iz Centra vodenja SEL v Medvodah. Kot zadnja faza v procesu prevzemanja agregata pa bodo izvedene garancijske meritve v smislu doseganja zajamčenih parametrov vgrajene turbine in generatorja,« je pojasnil Roman Modic.

Sočasno zaključujejo tudi gradbena dela in objekt dobiva končno podobo. Strojnica MHE ima že novo fasado, trenutno poteka še urejanje okolice in asfaltiranje dvorišča, zaključujejo pa tudi montažo ograj ob dovodnem in odvodnem kanalu.