Energetika

Ustrezna politika in praktični ukrepi lahko energetskim skupnostim pomagajo pri reševanju energetske revščine

Skupno raziskovalno središče pri Evropski komisiji je pripravilo poročilo, ki preučuje potencial energetskih skupnosti pri zmanjšanju energetske revščine.

Ustrezna politika in praktični ukrepi lahko energetskim skupnostim pomagajo pri reševanju energetske revščine

Poročilo obravnava ključno vlogo energetskih skupnosti pri reševanju energetske revščine in osvetljuje njihov preobrazbeni potencial pri ustvarjanju poti do pravičnega dostopa do energije. Poročilo ugotavlja, da energetske skupnosti pomagajo pri reševanju energetske revščine, vendar zahtevajo usklajena prizadevanja oblikovalcev politik, ponudnikov energije in civilno družbo, da uresniči svoj polni potencial.

Visoki stroški energije in nizka energetska učinkovitost lahko ljudem, ki živijo v gospodinjstvih z nizkimi dohodki, ovirajo dostop do osnovnih energetskih storitev in ogrozijo osnovni življenjski standard. Življenje v energetski revščini negativno vpliva na zdravje, enakost in socialno pravičnost ter prizadene približno 50 milijonov gospodinjstev v EU.
Energetske skupnosti, opredeljene kot pravne osebe, znotraj katerih se državljani, mala podjetja in lokalne oblasti lahko združijo pri ustvarjanju, upravljanju in porabi lastne energije, imajo ogromen potencial za boj proti energetski revščini z zagotavljanjem cenovno dostopnih in trajnostnih energetskih storitev, ugotavlja poročilo.
Z lokalnimi in skupnimi prizadevanji lahko te skupnosti znatno zmanjšajo račune za energijo, povečajo socialno kohezijo in spodbujajo trajnostni lokalni razvoj ter tako demokratizirajo proizvodnjo in porabo energije, kot je predvideno v svežnju EU Čista energija za vse Evropejce. Ta sveženj določa pravni okvir za obnovljivo energijo energetskih skupnostih, ki spodbuja države članice, da dajo prednost vlogi energetskih skupnosti kot ključnim partnerjem pri doseganju dostopa do energije in zmanjševanju neenakosti v okviru energetskega prehoda.
Kljub širokemu prepoznavanju potenciala pa ostaja število energetskih skupnosti, ki se aktivno ukvarjajo z vprašanjem energetske revščine, precej omejeno. Med razlogi so omejena ozaveščenost in dostop do energetskih skupnosti, regulativne ovire in omejitve financiranja.

Za premagovanje teh izzivov poročilo predlaga vrsto političnih in praktičnih ukrepov, vključno z usmerjeno finančno podporo, tehnično podporo na nacionalni ravni ali ravni EU, krepitvijo zmogljivosti za energetske skupnosti in poenostavljenimi regulativnimi okviri ter prihodnjimi raziskavami na posebnih področjih.

Polona Bahun
O avtorju