Obnovljivi viri

V javni obravnavi uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe OVE

Zainteresirane javnosti lahko svoje pripombe in predloge na MzI posredujejo do 22. januarja.

V javni obravnavi uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe OVE

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe OVE. Kontaktno točko kot del dejavnosti centra za podpore ureja lani sprejet nov zakon o spodbujanju rabe OVE.

Uredba podrobneje določa način dela, področje uporabe in naloge kontaktne točke kot del dejavnosti centra za podpore. Namen kontaktne točke bo usmerjati, pomagati in informirati vlagatelja vse od trenutka vložitve zahteve do izdaje dokončne odločbe, vendar pa ne bo smela nastopati kot zastopnik ali pooblaščenec stranke v upravnem ali drugem postopku. Kontaktna točka omogočila pomoč vlagateljem pri pridobivanju dovoljenj in drugih aktov, ki se po nacionalnem pravu zahtevajo za proizvodne naprave, in ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje, ter v postopkih programov podpore.

Z namenom hitre in učinkovite izmenjave vlog in drugih dokumentov, pomoči pristojnim organom z informacijami o nameravani proizvodni napravi in drugem objektu, z opozarjanjem na roke in podobno bo kontaktna točka sodelovala s pristojnimi organi, ki odločajo v postopkih za izdajo dovoljenj in drugih aktov. Upravni in drugi pristojni organi, ki odločajo v teh postopkih, ter druge osebe, ki v teh postopkih sodelujejo, bodo kontaktni točki dolžni neodplačno predati podatke oziroma informacije, ki se nanašajo na vlagatelja in na proizvodno napravo, v katero vlaga.

Skladno z zakonom o spodbujanju rabe OVE bo naloge kontaktne točke opravljala gospodarska družba, ki opravlja dejavnost centra za podpore, center za podpore pa bo vzpostavil regionalne informacijske točke z namenom približanja kontaktnih točk uporabnikom storitev. Zaradi zagotavljanja preglednosti in učinkovitosti postopkov, bo morala kontaktna točka zagotoviti tudi elektronsko poslovanje z vlogami in v ta namen vzpostaviti informacijski sistem za podporo vlagateljem. Naloge kontaktne točke se bodo financirale iz sredstev za podpore.

MzI pripombe in predloge zainteresiranih javnosti sprejema do 22. januarja.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.