Energetika

V teku obnova male hidroelektrarne Goričane

V Savskih elektrarnah Ljubljana, d.o.o., so se v decembru leta 2015 lotili dolgo pričakovane obnove male hidroelektrarne Goričane.
V teku obnova male hidroelektrarne Goričane

Kot je povedal vodja projekta Roman Modic iz Savskih elektrarn Ljubljana, je za vzpostavitev delovnih pogojev v gradbeni jami potrebna zgraditev gorvodnega in dolvodnega nasipa.  

»Zgornji nasip je že izveden in dela na vtočnem objektu in v dovodnem kanalu potekajo nemoteno, spodnji nasip za zavarovanje odvodnega kanala pa je še v gradnji. Pri tem smo imeli nekaj težav z večjim pretokom Sore v začetku januarja. Prav tako že tečejo dela v strojnici, kjer poteka demontaža obstoječe opreme in gradbena dela. Del demontirane opreme spada v tehnično dediščino in jo bomo po končanju projekta restavrirali,« je dejal Modic.  

Obnova zastarele elektrarne nujna  

Glede predhodnih korakov je pojasnil, da je družba SEL že leta 2014 od Papirnice Goričane odkupila MHE Goričane skupaj s koncesijsko pravico. V lanskem letu so v družbi, skupaj s projektanti, pripravili projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo MHE in pridobili gradbeno dovoljenje. Obnova MHE je nujna, saj je elektrarna s praktično nespremenjeno primarno opremo iz leta 1931 obratovala do decembra 2015. Oprema MHE, vključno s kompletno hidromehansko opremo, je bila zastarela, s slabim izkoristkom in kot takšna potrebna temeljite obnove z zamenjavo kompletne elektro - strojne opreme. V slabem stanju so tudi betoni dovodnega in odvodnega kanala.  

MHE bo avtomatizirana in daljinsko vodena  

Vodja omenjenega projekta je nadalje povedal, da bo z obnovo v MHE Goričane vgrajena sodobna dvojno regulirana vertikalna turbina s sinhronskim generatorjem s pripadajočo sekundarno opremo, vgrajena bo nova hidromehanska oprema s hidravličnim čistilnim strojem za čiščenje finih rešetk, elektrarna pa bo vključena v 20 kV distribucijsko omrežje, avtomatizirana in daljinsko vodena iz CV SEL v Medvodah.  

Elektrarna s padcem 4,5 m, moči 310 kW, bo letno proizvedla približno 2.100.000 kWh električne energije. Delno gre povečanje moči s prejšnjih 200 kW in energije s prejšnjih 1.000.000 kWh tudi na račun poglobitve odvodnega kanala in rekonstrukcije fekalne kanalizacije, ki prečka reko Soro. V 80-ih letih izvedena kanalizacija namreč preplitvo prečka odvodni kanal in strugo reke Sore in posega v koncesijske parametre MHE Goričane. Ker je lastnica kanalizacije Občina Medvode, je za poglobitev potrebna pridobitev ločenega gradbenega dovoljenja.  

Sodelovanje z deležniki na visokem nivoju  

Modic je opozoril tudi na kompleksnost projekta. Poleg osnovnih zadev, ki se tičejo same tehnike, je treba posebej skrbeti za usklajenost z obratovanjem Papirnice Goričane, z lastnico fekalne kanalizacije Občino Medvode ter z Zavodom za ribištvo Slovenije in ribiškima družinama Medvode in Sora Škofja Loka. Gre namreč za dela v občutljivem okolju, s številnimi pogoji in omejitvami.  

Kot je še poudaril, poteka sodelovanje z bistvenimi deležniki na visokem nivoju, ki temelji tudi na veliki meri medsebojnega zaupanja.

Miro Jakomin
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.