Obnovljivi viri

Vlada dopolnila Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje OVE

Z namenom uskladitve z direktivo EU o spodbujanju uporabe OVE energije iz obnovljivih virov je vlada dopolnila naloge kontaktne točke, ki sedaj omogoča dostop do enostavnih postopkov za reševanje sporov v zvezi s postopkom izdaje dovoljenj in drugih aktov.

Vlada dopolnila Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje OVE

Decembra 2018 je bila sprejeta prenovljena direktiva EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije (OVE), ki ureja sistem vse na enem mestu in od države članice zahteva, da vzpostavi eno ali več kontaktnih točk, ki vložniku pomagajo in ga usmerjajo v celotnem upravnem postopku.

Zakon o spodbujanju rabe OVE ureja kontaktno točko in njene naloge z namenom, da se pomaga vlagatelju pri komuniciranju s pristojnimi organi v postopkih pri izvedbi investicije v proizvodno napravo na OVE ter v hranilnike v povezavi s proizvodnimi napravami na OVE.
Marca letos je bil sprejet podzakonski akt o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe OVE, ki določa način dela, področje uporabe in naloge kontaktne točke, vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema, sodelovanje s pristojnimi organi in poročanje ter obveščanje kontaktne točke kot del dejavnosti centra za podpore, kot jo določa ta zakon.

A je Evropska komisija po oceni korelacijske tabele v tem zakonu in ukrepov, ki jih je priglasila Slovenija, ugotovila, da Slovenija še vedno ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev popolnega prenosa evropske v nacionalno zakonodajo in sicer, da države članice zagotovijo, da vložniki zlahka dostopajo do enostavnih postopkov za reševanje sporov v zvezi s postopkom izdaje dovoljenj in izdajo dovoljenj za gradnjo in delovanje naprav za proizvodnjo energije iz OVE, med drugim tudi do mehanizmov za alternativno reševanje sporov, kjer je to ustrezno.

Slovenija je zato morala sprejeti ukrepe za uskladitev z navedeno direktivo OVE, za kar je bilo treba dopolniti naloge kontaktne točke, ki so opredeljene v uredbi, in s tem vložnikom zagotoviti dostop do enostavnih postopkov za reševanje sporov v zvezi s postopkom izdaje dovoljenj in drugih aktov, med drugim tudi do mehanizmov za alternativno reševanje sporov.

Polona Bahun
O avtorju