Energetika

Z novo direktivo večja vloga soproizvodnje

Predlog direktive o energetski učinkovitosti se nahaja v zaključni fazi in naj bi ga kmalu potrdil Evropski parlament.
Z novo direktivo večja vloga soproizvodnje

Z novim predlogom direktive o energetski učinkovitosti sta združeni obstoječi direktivi o soproizvodnji toplote in električne energije ter o energetskih storitvah. Gre za enoten pravni instrument, ki energetsko učinkovitost obravnava tako pri preskrbi z energijo kot pri končni porabi energije.

"Soproizvodnja toplote in električne energije je odslej integrirana v energetsko učinkovitost, ki je ena od temeljnih usmeritev Evropske unije na področju energetike. S tem je SOPTE dobila še bolj poudarjeno vlogo oziroma je dejansko prepoznavna kot energetsko učinkovita tehnologija," je povedal mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost pri Institutu Jožef Stefan.

Kot je znano, naj bi Evropska unija do leta 2020 zmanjšala pričakovano porabo energije za 20 odstotkov. Vendar pa so ocene Evropske komisije na podlagi nacionalnih ciljev energetske učinkovitosti za leto 2020, ki so jih države članice sprejele v okviru strategije Evropa 2020, že lani pokazale, da je EU še vedno daleč od izpolnitve omenjenega cilja.

Za odpravo omenjenega problema je Komisija že marca lani predložila nov načrt energetske učinkovitosti, v katerem predlaga vrsto ukrepov za energetsko učinkovitost. Da bi lahko dosegli dodatne prihranke energije, je potrebno, da se ti ukrepi izvajajo v vseh gospodarskih sektorjih. (mj)