Energetika

Z zasedanja Sekcije Eurelectric Slovenija

Naložbe v distribucijsko omrežje bi morali v naslednjem desetletju povečati za 50 do 70 odstotkov glede na aktualno stanje.
Z zasedanja Sekcije Eurelectric Slovenija

Člani sekcije Eurelectric Slovenija, ki jo vodi mag. Boris Sovič iz Elektra Maribor, so se na decembrski seji seznanili z vsebino in sklepi zasedanja Odbora direktorjev Eurelectric. Kot je povedal mag. Sovič, je študija, ki jo je o potrebnih investicijah v distribucijsko omrežje pripravi Eurelectric, pokazala, da naj bi se število toplotnih črpalk v EU do leta 2030 povečalo za 40 do  50 milijonov, za 50 do 70 milijonov pa naj bi se povečalo tudi število električnih vozil. To pa hkrati pomeni, da bo treba v naslednjih letih tudi občutno povečati investicije v distribucijsko omrežje. Po ocenah naj bi te, odvisno od razvoja dogodkov, dosegle vrtoglavih 375 do celo 425 milijard evrov, kar drugače rečeno pomeni, da bi sedanje naložbe v povečanje zmogljivosti, zanesljivosti in robustnosti distribucijskega omrežja ter v digitalizacijo in hranilnike, glede na trenutno stanje morali povečati za najmanj 50 do 70 odstotkov. Čeprav se številke zdijo gromozanske, je po oceni Eurelectrica takšno stopnjo naložb vendarle mogoče doseči, pri čemer pa bi države morale sprejeti tudi ustrezne politike za zmanjšanje vpliva povečanega obsega naložb na končne cene električne energije.
Po besedah mag. Borisa Soviča, je študija, ki so jo naredili v Nemčiji, tudi pokazala, da je podinvestiranje tega sektorja v končni fazi za gospodarstvo dražje. Kot je še poudaril, gre za pomembno ugotovitev tudi v luči nekaterih neutemeljenih poskusov zmanjševanja pomena investicijskih vlaganj v omrežja v okviru prehoda v nizkoogljično družbo.
Eurelectric je sicer sredi decembra objavil tudi novo izdajo publikacije Distribucijska omrežja v Evropi – dejstva in podatki 2020. Poročilo je sestavljeno iz treh informativnih listov, pri čemer prvi ponazarja raznolikost operaterjev distribucijskih sistemov v Evropi glede števila, velikosti in lastništva. Drugi prikazuje uporabo pametnih omrežij v Evropi, tretji pa se osredotoča na zanesljivo oskrbo. (bj)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju