Energetika

Za izgradnjo jedrskega odlagališča 175 milijonov evrov

Gradnjo odlagališča naj bi načrtovali le za slovenski del odpadkov, čeprav naj bi projekt omogočal tudi poznejšo razširitev.
Za izgradnjo jedrskega odlagališča 175 milijonov evrov
Takšna rešitev izhaja iz poročila o stanju izvedbe projekta gradnje odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov in o dinamiki nadaljnjih korakov, s katerim se je danes seznanila tudi vlada. Kot je znano, je vlada novembra 2004 sprejela Program priprave Državnega lokacijskega načrta za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov  (NSRAO), ki je določal, da je treba zagotoviti odlagališče za trajno rešitev NSRAO v skladu z določili iz Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, decembra 2009 pa še Uredbo o Državnem prostorskem načrtu za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško. Za omenjeno investicijo sta bila izdelana idejna zasnova in idejni projekt. Julija lani je bil potrjen tudi investicijski program, v katerem je predvideno, da bo v odlagališče odložena polovica NSRAO iz NEK in vsi NSRAO malih povzročiteljev.
Vrednost investicije do izgradnje (ter stroški zapiranja odlagališča) znašajo po tekočih cenah 174.665.000 evrov. Do konca leta 2012 naj bi v ta projekt sicer bilo vloženih že 37 milijonov evrov.
V osnovnem scenariju (brez sodelovanja Hrvaške) pa je predvideno, da bo v odlagališče odloženih dobrih 80 odstotkov NSRAO iz NEK in nekaj manj kot 20 odstotkov NSRAO malih povzročiteljev.
V Poročilu je predlagana tudi rešitev, da se načrtuje gradnja odlagališča  polovične zmogljivosti samo za slovenski del odpadkov (za 3113 m3 NSRAO), hkrati pa se omogoči tehnično zasnovo in gradnjo odlagališča z zmogljivostjo, primerno za odlaganje vseh NSRAO iz NEK, če bi bil v nadaljevanju postopka sprejet dogovor z Republiko Hrvaško.(bj) 
Brane Janjič
O avtorju