Energetika

Za naložbe v trajnostno energijo na voljo 30 milijonov evrov

Evropska komisija in EIB sta podpisali nov delegiran sporazum, ki bo še okrepil vlogo pobude ELENA.
Za naložbe v trajnostno energijo na voljo 30 milijonov evrov

Po novem sporazumu je za projekte namenjenih 30 milijonov evrov, od tega 20 milijonov evrov za pripravo projektov s področja energijske učinkovitosti in obnovljivih virov energije ter 10 milijonov evrov za projekte trajnostne urbane mobilnosti.

Pobudo, s katero upravlja EIB, sta banka in Evropska komisija leta 2009 zagnali, da bi spodbudili zbiranje sredstev za naložbe v trajnostno energijo na lokalni in regionalni ravni. Ta je financirana prek programa Inteligentna energija za Evropo. Pobuda daje podporo mestom in regijam EU pri kar najučinkovitejši izvedbi investicijskih programov na področju energijske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in urbanega transporta. Pobuda ELENA pokriva stroške tehnične podpore za pripravo, izvedbo in financiranje investicijskih programov, kot so: stroški študije izvedljivosti ali tržnih študij, priprave programov, poslovnih načrtov, energetskih revizij, priprav za javne razpise in pogodbene dogovore ter vzpostavitve skupin izvajalcev projektov. Pokriva torej stroške vsega tistega, kar je potrebno, da mesta in regije pripravijo ustrezne projekte na področju trajnostne energije, ki jih nato strokovno ocenijo inženirji in ekonomisti EIB.

Kriteriji, ki morajo biti izpolnjeni za pridobitev tehnične pomoči, pa so: ocena ustreznosti kandidata s strani držav, ki sodelujejo v programu Inteligentna energija za Evropo; ustreznost načrtovanega investicijskega programa; bančna ustreznost projekta; finančna in tehnična zmožnost kandidata za izvedbo in dokončanje projekta ter pričakovani prispevek k podnebno-energetskim ciljem EU do leta 2020. Bančna ustreznost pomeni, da je manjši projekt za banko sprejemljiv, če je sestavni del večjih investicijskih programov, saj to za banko pomeni manjše stroške. Na podlagi teh kriterijev in osnovnih informacij o projektu banka oceni ustreznost posameznega projekta za pridobitev pomoči in ga pozitivni oceni predstavi Evropski komisiji, ki ga mora prav tako odobriti. Pobuda ELENA ne omejuje najnižjega in najvišjega zneska denarne pomoči, vsekakor pa bo sorazmeren s stroški investicijskega programa in njegovega prenosa na druge.

Zanimanje evropskih mest in regij za pobudo je že od vsega začetka veliko. Tako je do danes ELENA omogočila izvedbo številnih tovrstnih investicij v EU v višini štirih milijard evrov. Do sedaj je bilo za posamezen projekt v povprečju namenjenih 1,8 milijona evrov, sofinanciranje pa lahko doseže tudi do 90 odstotkov stroškov priprave posameznega projekta.

Polona Bahun
O avtorju