Izpostavljeno

Za skupino HSE že dvajset uspešnih let

Skupina HSE je v iztekajočem se letu 2021 dosegla pomembne mejnike, saj so ugodne hidrološke razmere v prvi polovici leta prispevale k podiranju kar nekaj proizvodnih rekordov, uspešno pa so vstopili tudi na maloprodajni trg električne energije.

Za skupino HSE že dvajset uspešnih let

Iz Holdinga Slovenske elektrarne, našem največjem proizvajalcu električne energije iz domačih in obnovljivih virov, so sporočili, da je za njimi še eno dinamično in dosežkov polno leto, pri čemer je prvo polovico leta zaznamovala predvsem izjemna hidrologija, drugo pa začetek izvedbe vrsto projektov namenjenih proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in vstop na maloprodajni trg električne energije. Tako so v začetku leta hidroelektrarne skupine HSE podirale vse rekorde in do 20. maja proizvedle kar 1,63 TWh električne energije oziroma za 380 GWh več kot v enakem obdobju lani. Pri tem velja omeniti, da je družbi Soške elektrarne Nova Gorica maja prvič v zgodovini na mesečni ravni uspelo v svojih hidroelektrarnah proizvesti več kot 100 GWh električne energije, skupaj s črpalno HE Avče in Sončno elektrarno Hubelj pa skoraj 125 GWh. 
Visoki proizvodnji hidroelektrarn skupine HSE so botrovale predvsem zelo ugodne hidrološke razmere, pa tudi visoka proizvodna razpoložljivost hidroelektrarn, ugodne tržne razmere ter učinkovito obvladovanje epidemije, pri čemer proizvodnja električne energije v celotnem obdobju trajanja epidemije ni bila omejena. 
V HSE ob tem poudarjajo, da skupina HSE še naprej ostaja največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, saj imajo na tem področju več kot 80-odstotni delež. Ta naj bi se kmalu še povečal, saj naj bi se hidroelektrarnam že v prvi polovici leta 2022 pridružila še največja sončna elektrarna SE Prapretno, pa tudi prvi del večje, 30 MW sončne elektrarne, na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin, ki so jo že začele graditi Dravske elektrarne. 
Letos so se sicer uspešno zaključila tudi večletna pogajanja HSE, TEŠ in General Electrica, pri čemer je bila marca podpisna 261 milijonov evrov vredna izvensodna poravnava v korist TEŠ. V letošnjem letu je skupina HSE storila tudi pomemben korak pri vstopu na maloprodajni trg električne energije, in sicer s podpisom pogodb za nakup večinskega deleža ECE in Energije plus.

HSE zre v prihodnost z optimizmom

V HSE ob dvajsetletnici obstoja, ki jo je zaznamovala vrsta uspešnih projektov namenjenih zagotavljanju zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo, izpostavljajo, da bodo kljub izredno rastočim cenam emisijskih kuponov, ki obremenjujejo termo divizijo, leto 2021 kot skupina zaključili poslovno uspešno in dodajajo, da bo obdobje, ki je pred nami, zelo zahtevno. Kljub temu bodo še naprej stremeli k izpolnjevanju zavez Evropske unije in Slovenije po povečevanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in znižanju emisij toplogrednih plinov, razogljičenju in prehodu v nizkoogljično družbo, povečanju samooskrbnosti ter zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo po konkurenčnih cenah. Zato bodo njihovi investicijski načrti še naprej prvenstveno usmerjeni v naložbe v obnovljive vire energije, pri čemer pa se zavedajo tudi pomena tradicionalnih energetskih virov. Kot pravijo, je pred nami implementacija Nacionalne strategije za izstop iz premoga, ki naj bi jo v kratkem sprejela vlada, v prihodnjem letu pa naj bi bil sprejet tudi Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki bo omogočil nadzorovan izhod iz premoga in zagotovil potrebne finančne vire. Ključna pri tem pa bo tudi priprava nabora projektov, s katerimi naj bi tudi v prihodnje ohranili energetsko lokacijo in delovna mesta v Šaleški dolini. V HSE so ob tem prepričani, da jim bo nove poslovne priložnosti s pomočjo 3.201 zaposlenih v skupini HSE, ki imajo ogromno znanja in izkušenj, tudi uspelo izrabiti.

Brane Janjič
O avtorju