Obnovljivi viri

Začetek umeščanja plavajoče sončne elektrarne Družmirje v prostor

V Šoštanju so včeraj predstavili pobudo za državno prostorsko ureditev plavajoče sončne elektrarne Družmirje. HSE bo junija v Šoštanju odprl tudi posebno informacijsko točko, kjer bodo lahko zainteresirani občani in drugi deležniki dobili podrobnejše informacije o tem projektu.

Začetek umeščanja plavajoče sončne elektrarne Družmirje v prostor

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor sicer pripombe in predloge na predstavljeno pobudo za državno prostorsko načrtovanje za umeščanje plavajoče sončne elektrarne Družmirje (PSE Družmirje) zbirajo do 29. junija. Z namenom čim večjega vključevanja javnosti pa bo investitor v kratkem v Šoštanju odprl tudi posebno informacijsko točko, ki bo do zaključka postopka prostorskega načrtovanja odprta enkrat mesečno, na njej pa bodo zainteresirani občani in drugi lahko dobili podrobnejša tehnična pojasnila in odgovore na vprašanja glede te investicije.
Predstavniki Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za prostor in graditev kot pripravljalca prostorskega akta, in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Direktorata za energijo kot pobudnika državnega prostorskega načrtovanja, ter predstavnik izdelovalca pobude, so na predstavitvi pobude za državno prostorsko ureditev PSE Družmirje izpostavili pomen izgradnje tega energetskega objekta, ki je celo prva tovrstna elektrarna v Sloveniji, za slovensko energetsko oskrbo. Predstavljeni so bili namen in cilji umeščanja s poudarkom na ohranjanju ekološkega in kemijskega stanja Družmirskega jezera ter ob upoštevanju ekoloških zahtev ribjega življa, ptic in drugih živalskih vrst. 

PSE Družmirje z okvirno močjo do 140 MWp in ocenjeno proizvodnjo okoli 140 GWh električne energije na leto je predvidena na površini do največ polovice razpoložljive površine jezera in bi s svojo proizvodnjo pokrila oskrbo približno 35.000 gospodinjstev z električno energijo. OB tem gre posebej izpostaviti, da plavajoča sončna elektrarna ne povzroča emisij škodljivih snovi, dostop do vode pa bo omogočen ob celotni obali jezera. 

Hkrati z umeščanjem plavajoče sončne elektrarne bo dana tudi možnosti za urejanje okolice jezera za namene turizma, športa in rekreacije. Plavajoča sončna elektrarna je, upoštevajoč postopno opuščanje premoga, tudi ena od pomembnih rešitev za zagotavljanje sprejemljive cene toplotne energije v Šaleški dolini ter podpira cilje in aktivnosti v okviru postopnega prestrukturiranja premogovne regije po prenehanju izkopavanja premoga. Omenjeni projekt je tudi skladen z vizijo prihodnjega razvoja mesta Šoštanj kot energetskega mesta.
 

Brane Janjič
O avtorju