Obnovljivi viri

Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE

Jutri bo na novo ustanovljeno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zainteresirani javnosti predstavilo predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE
Predstavitev predloga zakona bodo prenašali tudi preko spleta

Z ministrstva sporočajo, da je bil predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije pripravljen z namenom spodbujanja razvoja obnovljivih virov energije in naslavlja umeščanje fotonapetostnih in vetrnih proizvodih naprav v prostor. Z njim se zasleduje doseganje mednarodno zavezujočih ciljev Slovenije na področju OVE ter cilje podnebno nevtralne družbe.

Zakon ureja posebnosti prostorskega načrtovanja in dovoljevanja naprav, ki proizvajajo električno energijo z izrabo OVE, vključno s tehnično opremo, potrebno za njihovo delovanje, napravami za shranjevanje energije in priključki na omrežje. S predlogom zakona se urejaj zahteva po vzpostavitvi območij prednostnega umeščanja OVE, kot tudi določitev nekaterih posebnosti umeščanja OVE na teh območjih, posebnost prostorskega načrtovanja, celovite presoje in presoje vplivov na okolje, pod zakonsko določenimi pogoji se dovoljuje postavitev naprav na OVE tudi na območjih, kjer obstaja velik potencial, ki do sedaj ni bil izkoriščen (npr. fotovoltaika na protihrupnih ograjah avtocest, itd.). Na podlagi pripomb iz javne obravnave in medresorskega usklajevanja je bil osnutek zakona iz javne obravnave znatno nadgrajen, zato bodo poleg temeljih izhodišč, premislekov in rešitev, predstavljeni tudi razlogi za spremembe v besedilu zakona.

Predstavitev predloga zakona bo potekala jutri v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijohkrati pa bo možna tudi spletna udeležba.

Mare Bačnar
O avtorju