Energetika

Zelena luč za prvo regionalno borzo električne energije za srednjo in jugovzhodno Evropo

Novoustanovljena alpsko-jadransko-podonavska borza električne energije (ADEX) bo v Sloveniji in Srbiji na enem mestu ponudila usklajene storitve za promptno trgovanje z električno energijo tudi na druge države v regiji srednje in jugovzhodne Evrope (CSEE).  

Zelena luč za prvo regionalno borzo električne energije za srednjo in jugovzhodno Evropo

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je izdala odločbo, s katero ne nasprotuje priglašeni ustanovitvi skupnega podjetja s strani Evropske borze električne energije EPEX SPOT ter slovenskega (ELES) in srbskega sistemskega operaterja prenosnega omrežja Elektromreža Srbije (EMS), ter pridobitvi skupne kontrole podjetij EPEX, ELES in EMS nad slovensko borzo BSP Sothpool. Po oceni agencije je koncentracija skladna s pravili konkurence.

Evropska borza električne energije EPEX SPOT ter slovenski (ELES) in srbski sistemski operater prenosnega omrežja Elektromreža Srbije (EMS) so aprila objavili skupno zavezo za vzpostavitev prve regionalne borze električne energije za srednjo in jugovzhodno Evropo.

Novoustanovljena alpsko-jadransko-podonavska borza električne energije (ADEX) bo v Sloveniji in Srbiji na enem mestu ponudila usklajene storitve za promptno trgovanje z električno energijo tudi na druge države v regiji srednje in jugovzhodne Evrope (CSEE). Trije ustanovitelji si bodo delnice ADEX razdeliti v enakih deležih. Sporazum predvideva tudi združitev slovenske borze BSP Sothpool in srbskega organizatorja trga z električno energijo (SEEPEX). 
EPEX SPOT ter sistemska operaterja prenosnega omrežja ELES in EMS bosta delovala kot ustanovna delničarja novoustanovljene borze električne energije ADEX s sedežem družbe v Ljubljani ter glavnima stalnima sedežema v Ljubljani in Beogradu.

Polona Bahun
O avtorju