Energetika

ZENS predlaga novega koncesionarja na srednji Savi

Predstavnika Združenja za energetsko neodvisnost Slovenije in Zveze ekoloških gibanj Slovenije sta izrazila nekatere kritične ugotovitve in pobude v zvezi z energetiko.
ZENS predlaga novega koncesionarja na srednji Savi

Na novinarski konferenci, ki sta jo v Ljubljani pred kratkim izvedli Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije in Zveza ekoloških gibanj Slovenije, sta nastopila Božo Dukić (ZENS) in Karel Lipič (ZEG).

Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je opozorilo na počasnost državne inštitucije glede projekta za izgradnjo hidroelektrarn na srednji Savi (MOP še ni pripravil predloga koncesijske pogodbe), kar je po mnenju združenja nesprejemljivo.

»Očitno se nikomur nikamor ne mudi in se vsi izgovarjajo na manjkajoča finančna sredstva«, opozarja ZENS. V zvezi s tem predlaga izbiro novega koncesionarja, ki ne bi imel toliko finančnih težav. 

»Z izgradnjo verige hidroelektrarn na srednji Savi, bi Slovenija pokrila vsaj 15% povečanih energetskih potreb iz trajnih energetskih virov (obnovljivi viri energije) in bi lažje šla po poti izpolnjevanja sprejetih obvez v skladu s podpisanim Podnebnim sporazumom,« poudarja ZENS.    

ZEG glede vizije o novem jedrskem bloku

V zvezi s pripravo dokumenta EKS  je Zveza ekoloških gibanj Slovenije med drugim opozorila, da je neprimerno snovati vizijo o novem jedrskem bloku v Krškem, dokler niso dokončno rešene vse zadeve za obstoječi objekt v obratovanju (glede trajnega skladiščenja jedrskih odpadkov in pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za podaljšanje obratovanje obstoječega objekta). Zato bo ZEG, kot je še poudaril, vztrajal pri ureditvi prehodnih vprašanj, šele potem bo mogoča javna diskusija o drugem bloku.