Energetika

Znani pomembnejši energetski kazalniki za leto 2012

Leto 2012 zaznamovala nadaljnja rast porabe električne energije.
Znani pomembnejši energetski kazalniki za leto 2012
Agencija za energijo je objavila izbor najpomembnejših kazalnikov na področju oskrbe z električno energijo in plinom v letu 2012, iz katerega izhaja kar nekaj zanimivih ugotovitev. Tako podatki kažejo, da število odjemalcev električne energije in zemeljskega plina še naprej narašča, pri čemer je bilo lani v Sloveniji že 930.244 odjemalcev električne energije in 131.652 odjemalcev zemeljskega plina. Hkrati se povečuje tudi poraba električne energije na prebivalca, in sicer je lani znašala že 6.135 kWh, kar je bilo le še za 10 kWh manj od rekordnega leta 2008. Na drugi strani pa je zaznati nadaljnje upadanje uporabe plina, ki je lani dosegla »le« 4.187 kWh na prebivalca (leta 2008 je znašala že 5.229 kWh). Zanimivi so tudi podatki o tržnih deležih posameznih podjetij, pri čemer je še naprej zaznati povečevanje deleža GEN-I. Tako je upoštevajoč vse odjemalce električne energije GEN-I lani imel že 26,2-odstotni tržni delež (za 4,1 odstotka več kot leto prej), sledita pa mu Elektro energija z 20,4-odstotnim deležem (1,6- odstotno zmanjšanje glede na leto 2011) in Elektro Celje energija z 12,2-odstotnim deležem (0,2 odstotna rast v primerjavi z letom prej).
Med dobavitelji plina pa je na vrhu lestvice za leto 2012 Geoplin z 63,3-odstotnim deležem, sledita pa mu Energetika Ljubljana (7,8-odstotni tržni delež) in Adriaplin (7,2-odstotni tržni delež). Gen-I v tej razvrstitvi z blagovno znamko Poceni plin še ne nastopa, bo pa vsekakor zanimivo videti, kaj bodo o letošnjem pretresu na slovenskem trgu z zemeljskim plinom pokazali podatki za leto 2013. Več kazalnikov si lahko ogledate na spletni strani Agencije za energijo. (bj)
Brane Janjič
O avtorju