Novice

V letu 2017 za podpore izplačanih 143,5 milijona evrov

Datum: 8. 5. 2018 Besedilo: Polona Bahun

Skupaj je bilo subvencioniranih 945 GWh električne energije iz podporne sheme OVE in SPTE.

V letu 2017 za podpore izplačanih 143,5 milijona evrov

Po podatkih Centra za podpore Borzen, ki izvaja podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE), je bilo v letu 2017 za celotno subvencionirano proizvodnje električne energije v višini 944,9 GWh skupaj izplačanih za 143,5 milijona evrov podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V letu 2017 je bilo zaradi šest odstotkov nižje količine proizvedene električne energije kot v letu 2016, izplačanih za 2,7 milijona evrov manj podpor kot leta 2016. Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2017 znašala 151,9 evra/MWh, kar je štiri odstotke več kot v letu 2016.

Leto 2017 je zaznamoval povečan delež proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn in elektrarn na lesno biomaso ter manjši delež proizvodnje iz hidroelektrarn.

V slovenski podporni shemi je bilo konec leta 2017 uvrščenih skupaj 3864 elektrarn s skupno nazivno močjo 412 MW, kar predstavlja približno 12 odstotkov vseh instaliranih zmogljivosti v Sloveniji. Od januarja do decembra 2017 je bilo izdanih 60 novih pogodb za proizvodne naprave, ki so vstopile v shemo na način spremembe lastništva, spremembe vrste podpore ali so bile deležne nove pogodbe zaradi spremembe zakonskih podlag.

Glede na količino proizvedene električne energije v letu 2017 največji delež predstavljajo SPTE enote na fosilna goriva z 31-odstotnim deležem (zmanjšanje za 0,7 odstotnih točk glede na leto 2016), sledijo sončne elektrarne s 30-odstotnim deležem, elektrarne na lesno biomaso z 14 odstotki, bioplinske elektrarne s 13 odstotki in hidroelektrarne z 11-odstotnim deležem celotne proizvedene energije.

Glede na tip proizvodne naprave je bilo v letu 2017 največ izplačano za sončne elektrarne (70,9 milijona evrov za proizvodnjo v višini 279,1 GWh), sledijo SPTE na fosilna goriva (29,2 milijona evrov za proizvodnjo v višini 295,4 GWh), elektrarne na lesno biomaso (19 milijonov evrov za proizvodnjo v višini 129,8 GWh), elektrarne na bioplin (16,7 milijona evrov za proizvodnjo v višini 126,9 GWh), hidroelektrarne (šest milijonov evrov za proizvodnjo v višini 103 GWh). Zadnje mesto so zasedle vetrne elektrarne, in sicer 0,35 milijona evrov za proizvodnjo v višini 5,7 GWh.

V letu 2017 so tako sončne elektrarne predstavljale 49 odstotkov vseh izplačanih podpor. SPTE naprave na fosilna goriva so predstavljale 20 odstotkov skupno izplačanih podpor, približno 13 odstotkov izplačanih podpor se nanaša na elektrarne na lesno biomaso ter slabih 12 odstotkov na bioplinske elektrarne. Delež izplačil za hidroelektrarne je v letu 2017 znašal štiri odstotke, medtem ko vetrne elektrarne ter druge naprave predstavljajo zanemarljiv delež izplačil.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 4)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (10)