Na začetku leta izplačanih manj podpor, manjša tudi proizvodnja
Na začetku leta izplačanih manj podpor, manjša tudi proizvodnja

V prvih treh letošnjih mesecih je bilo elektrarnam vključenih v podporno shemo izplačano za približno 42 odstotkov manj podpor kot v enakem obdobju lani, a je ob tem bilo tudi za 41 odstotkov manj proizvedene električne energije. Za izplačilo vseh podpor je bilo namenjenih 16,4 milijona evrov, pri čemer je povprečna višina izplačane podpore  znašala 150,93 EUR/MWh, kar je bilo le za 68 centov manj kot lani.

Preberi
Uspešen prvi info dan MOPE
Uspešen prvi info dan MOPE

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je danes v Ljubljani organiziralo prvi »Info dan MOPE«, na katerem so predstavili aktualne in prihajajoče javne razpise oziroma finančne spodbude namenjene prebivalcem, podjetjem, javni upravi in nevladnim organizacijam. Gre za finančna sredstva, ki jih dodeljuje ministrstvo, pa tudi družbi Eko sklad in Borzen. Cilj razpisov je spodbujati trajnostni razvoj, zmanjševati negativen vpliv na okolje in prispevati k boju proti podnebnim spremembam.

Preberi
Danes objavljen prvi od 12 razpisov za spodbujanje vlaganj v trajnostno prihodnost
Danes objavljen prvi od 12 razpisov za spodbujanje vlaganj v trajnostno prihodnost

Včeraj so na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo predstavili konec marca usklajen predvideni časovni načrt dvanajstih razpisov, s katerimi država fizične in pravne osebe spodbuja k vlaganju v nizkoogljične vire energije in v zeleni prehod, ki jih bo v vlogi gospodarske javne službe v letu 2024 izvedla družba Borzen. Za OVE bodo v treh letih - 2024, 2025 in 2025 preko Borzena za naložbeno pomoč vsega skupaj predvidoma namenili 271 milijonov evrov.

Preberi
Odprte prijave za subvencioniranje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu
Odprte prijave za subvencioniranje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu

Družba Borzen z namenom izboljšanja okoljske učinkovitosti cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov ter zmanjšanja emisij CO2 v cestnem prometu od včeraj dodeljuje nepovratne finančne spodbude za ukrepe varstva okolja zaradi vplivov iz prometa, s katerimi se preprečijo negativne posledice na okolje zaradi emisij toplogrednih plinov in onesnaževal zunanjega zraka iz prometa.

Preberi
Skupnostni projekti bodo igrali pomembno vlogo pri doseganju nacionalnih ciljev OVE
Skupnostni projekti bodo igrali pomembno vlogo pri doseganju nacionalnih ciljev OVE

V soorganizaciji družbe Borzen, Mestne občine Ljubljana (MOL) in Inštituta za javno-zasebno partnerstvo je potekala praktična delavnica z naslovom Kako načrtovati projekte postavitve sončnih elektrarn na javnih objektih in površinah. Delavnica je prinesla številne odgovore na vprašanja o načrtovanju in možnostih sofinanciranja javnih projektov postavitve sončnih elektrarn ter postopkih pridobivanja dovoljenj.

Preberi