Novice

Velenjska občina podala pripombe na Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

Datum: 16. 4. 2021 Besedilo: Brane Janjič, Foto: arhiv Premogovnika Velenje

V občini pričakujejo, da bo, glede na veliko število pripomb, dopolnjena strategija ponovno vrnjena v javno obravnavo.

Velenjska občina podala pripombe na Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

Kot so sporočili iz Mestne občine Velenje, so na Ministrstvo za infrastrukturo oddali splošne in več kot 40 podrobnih pripomb z utemeljitvami na Osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki je bil v javni obravnavi od 15. marca do 15. aprila. Zapisali so, da pričakujejo, da bo ministrstvo vse pripombe upoštevalo in nacionalno strategijo tudi ustrezno vsebinsko dopolnilo ter, da bo glede na to, da je bilo na osnutek strategije podanih veliko pripomb tudi drugih deležnikov, dopolnjeno nacionalno strategijo za izstop iz premoga ponovno vrnilo v javno obravnavo.
V Velenju so zapisali, da se je Slovenija s podpisom Pariškega sporazuma zavezala k podnebni nevtralnosti do leta 2050, zato je po njihovem mnenju vsakršno hitenje, brez izdelanih dolgoročnih energetskih načrtov za nadomesten, stabilen in konkurenčen vir električne energije, lahko nevarno. Kot so poudarili, moramo pred ukinitvijo tako pomembnega energetskega vira v Sloveniji, kot je Termoelektrarna Šoštanj, ki zagotavlja tretjino električne energije, imeti jasno opredeljene nadomestne energetske vire. Še pred določitvijo letnice zapiranja Premogovnika Velenje pa morajo biti tudi sprejeti Zakon o prestrukturiranju SAŠA regije, Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, nov model rabe sredstev Sklada za podnebne spremembe Republike Slovenije in noveliran Celoviti nacionalni energetski podnebni načrt Republike Slovenije. Ti akti morajo vsebovati časovnico prehoda iz premoga s ključnimi mejniki, vsemi aktivnostmi, programi, viri financiranja, kazalniki, odgovornostmi in tveganji. V občini Velenje ob tem izpostavljajo, da je zelo pomemben pravilen vrstni red sprejemanja strateških dokumentov in aktov, saj se morajo dopolnjevati in morajo biti medsebojno usklajeni, saj drugače ne bo mogoče zagotoviti pravičnega prehoda iz premoga. Sicer pa so podobne zahteve zapisali že v stališčih Sveta Mestne občine Velenje do osnutka Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, pri čemer so poleg sprejema omenjenih zakonodajnih okvirov navedli še, da je treba do zaprtja Premogovnika zagotoviti vsaj pet tisoč delovnih mest s podobno ali višjo dodano vrednostjo, poskrbeti za zadostne namenske finančne vire, zagotoviti zanesljiv in ekonomsko sprejemljiv nadomestni toplotni vir ter zagotoviti ustrezno podporo za izpeljavo za 1,1 milijarde evrov že identificiranih projektov.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 1)