Novice

Pet ključnih kompetenc vseh uspešnih energetskih podjetnikov

Datum: 29. 10. 2019 Besedilo: Vladimir Habjan

EIT InnoEnergy v svoji študiji razkriva usmerjenosti v dosežke, sposobnosti vplivanja, nagnjenosti k tveganju, notranjem mestu nadzora in timskem delu.

Pet ključnih kompetenc vseh uspešnih energetskih podjetnikov

EIT InnoEnergy, evropski pospeševalnik inovacij in podjetništva na področju trajnostne energetike, ki deluje ob podpori inštituta EIT, je na svojem paradnem dogodku The Business Booster v Parizu objavil poročilo o študiji, v katerem predstavlja poglavitne značilnosti vseh uspešnih podjetnikov. V EIT InnoEnergy so z raziskavo, v kateri so analizirali 800 profilov podjetnikov, zbranih s pomočjo lastnega orodja za ocenjevanje podjetniških kolektivov E2Talent®, pokazali, da podjetniki na področju trajnostne energetike dosegajo visoke ocene pri petih ključnih značilnostih: usmerjenosti v dosežke, sposobnosti vplivanja, nagnjenosti k tveganju, notranjem mestu nadzora in timskem delu. Študija, ki je bila opravljena v sodelovanju z ESADE Business School, velja za prvo tovrstno analizo kompetenc podjetnikov na področju trajnostne energetike, ki stojijo za poslovnimi odločitvami vlagateljev in izvršnih kadrov.

Podjetnice v trajnostni energetiki

Analiza je pokazala, da med ocenami podjetnikov in podjetnic na področju trajnostne energetike ni bistvenih razlik. A ker je bilo ženskih le 10 odstotkov profilov, ostaja vprašanje, kaj ženskam preprečuje, da bi postale podjetnice. Ženske dosegajo opazno boljše ocene kot moški pri transformacijskem vodenju, manj samozavestno kot njihovi moški kolegi pa se ocenjujejo v kategoriji podjetniške samoučinkovitosti. Poleg tega se je izkazalo, da so ženske bolj samozavestne glede upravljavskih sposobnosti in manj glede finančnega znanja. Direktorica za inovacije pri EIT InnoEnergy Elena Bou je ob predstavitvi poročila povedala: »Za podjetnike in start-upe je lahko prava ekipa s pravo dinamiko odločilni dejavnik, ki omogoči ali prepreči uspeh. Z našim orodjem E2Talent® smo v trajnostni energetiki pomagali množici start-upov oblikovati ekipo posameznikov, ki se dopolnjujejo in bodo lahko skupaj pospešili energetsko tranzicijo.«

»Podatki, ki smo jih ob tem zbrali, so nam ponudili vpogled v to, kaj odlikuje uspešnega podjetnika v evropski trajnostni energetiki, in ta zanimiva spoznanja lahko danes na konferenci The Business Booster delimo z vami.«

»Z veseljem ugotavljamo, da med moškimi in ženskami ali med državami, v katerih podjetniki v Evropi delujejo, ni bistvenih razlik. To je pozitiven rezultat, saj nakazuje, da ima še več ljudi priložnost pustiti pečat v energetski krajini.«

Vloga kraja delovanja pri poslovnem uspehu

V študiji so preučili, kako se analizirani profili podjetnikov, ki so prihajali iz devetih držav, razlikujejo po kraju delovanja. Čeprav je analiza pokazala manjše razlike v kompetencah med regijami, pa so imeli podjetniki zelo podobne profile, v katerih so bile prednosti in slabosti porazdeljene po petih obravnavanih kompetencah. Orodje E2Talent® lahko uporabi vsako podjetje ali vlagatelj na področju trajnostne energetike, ki želi oceniti podjetniške kompetence članov svojega kolektiva z namenom sprejemanja premišljenih investicijskih odločitev in prerazporejanja nalog v podjetju.

Celotno poročilo je na voljo tukaj: https://www.innoenergy.com/discover-innovative-solutions/reports/an-analysis-of-entrepreneurial-competencies-in-sustainable-energy-start-ups-in-europe/

V analizo so bili zajeti profili podjetnikov v Španiji, na Portugalskem, Nizozemskem, v Belgiji, Luksemburgu, Franciji, Nemčiji, na Švedskem in Finskem. Analiza po regijah je pokazala, da podjetniki na Iberskem polotoku med vsemi regijami izkazujejo najmočnejšo usmerjenost v dosežke oziroma motivacijo. Imajo dobro uravnotežene profile brez večjih negativnih vidikov. Francoski podjetniki imajo dobro uravnotežen slog vodenja. Obenem rezultati nakazujejo, da družbeni kapital ni zelo močan in da so francoski podjetniki manj samozavestni od svojih kolegov pri upravljanju, inovacijah, marketingu, sprejemanju tveganj in finančnih znanjih (podjetniški samoučinkovitosti). Nemške podjetnike odlikuje največja konsistentnost, kar pomeni, da se v nobeni kategoriji niso izkazali slabše ali bolje od svojih kolegov in da so njihovi profili običajno zelo uravnoteženi. Podjetniki v državah Beneluksa izkazujejo veliko nagnjenost k tveganju, slabše pa so ocenjeni v kategorijah opolnomočenja in transformacijskega vodenja. Podjetnike v Skandinaviji odlikujeta tako sprejemanje negotovosti – pri tem imajo najvišjo oceno med vsemi regijami – in nagnjenost k tveganju (druga najvišja ocena). Obenem pa se izjemno močno nagibajo proti zunanjemu mestu nadzora, kar bi lahko kazalo na visoko zaupanje v sistem.

Definicije kompetenc

Usmerjenost v dosežke

Usmerjenost v dosežke pomeni željo delovati tako, da bi dosegel ali presegel merilo odličnosti, meriti rezultate glede na cilje, inovirati z namenom izboljšanja, sprejemati premišljena tveganja z namenom narediti nekaj novega ali boljšega.

 

Sposobnost vplivanja

Sposobnost vplivanja označuje namero prepričati, pregovoriti ali vplivati na druge za dosego osebnih ali organizacijskih ciljev.

 

Nagnjenost k tveganju

Nagnjenost k tveganju se nanaša na pripravljenost posameznika sprejemati zmerna tveganja.

 

Notranje/zunanje mesto nadzora

Notranje mesto nadzora se nanaša prepričanje posameznika o tem, da ima svoje življenje bolj ali manj pod nadzorom. Posameznik, ki ima zunanje mesto nadzora, pa po drugi strani meni, da nima nadzora nad potekom lastnega življenja, temveč ga določajo usoda, naključja ali vplivni akterji.

 

EIT InnoEnergy je vseevropska gonilna sila za inovacije na področju trajnostne energetike, ki deluje od leta 2010 ob podpori Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT).

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (40)