Novice

Sprememba Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja

Datum: 26. 2. 2021 Besedilo: Brane Janjič

Zaradi že sklenjenih dogovorov o prenosu nekaterih 110 kV daljnovodov in hkrati zgraditvi nekaterih novih, je bilo treba priloge k Uredbi ustrezno prilagoditi.

Sprememba Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja

Vlada je na 59.redni seji sprejela  spremembo uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja med prenosnim in distribucijskimi podjetji. Omenjena uredba določa kriterije za opredelitev 110 kV omrežja, opredelitev elementov 110 kV omrežja, ki sodijo v prenosni ali v distribucijski sistem, razmejitev med priključkom na 110 kV omrežje in omrežjem, ter obvezo zagotovitve enovitega vodenja na 110 kV omrežju. Uredba v drugem odstavku 3. člena določa, da sodi element 110 kV omrežja v prenosni sistem, kadar ima med drugim eno ali več naslednjih lastnosti ali funkcij: zagotavljanje napajanja odjemalcev na zaključenem geografskem območju v normalnih razmerah in v izrednih razmerah po načelu N – 1 in/ali povezava odjemalcev z omrežjem 110 kV. V posebnih prilogah so nato navedeni 110 kV daljnovodi in 110 kV polja v distribucijskem sistemu, medtem ko preostali elementi 110 kV omrežja spadajo v prenosni sistem. 
Energetski zakon sicer določa, da vlada z uredbo podrobneje opredeli elemente na 110 kilovoltni ravni, ki spadajo v prenosni oziroma distribucijski sistem, pri čemer upošteva zlasti dejansko funkcionalnost vodov in stikališč, obstoječe stanje, minimizacijo potrebnih lastniških prenosov in plačil ter lastniško enotnost posameznih zank. Kot so sporočili iz vlade, je bilo treba po nekaj letih prilogi, ki opredeljujeta te elemente, dopolniti, saj so bili v tem času med distribucijskimi družbami in Elesom doseženi nekateri novi dogovori o prenosu dodatnih elementov 110 kV omrežja in je treba te elemente zato izbrisati iz prilog, nekateri distribucijski elementi pa so novi in jih je bilo treba v prilogi uvrstiti. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2021 (41)
februar 2021 (44)
marec 2021 (54)
april 2021 (54)
maj 2021 (58)
junij 2021 (51)
julij 2021 (47)