Energetske družbe za letos in prihodnje leto načrtujejo za milijardo evrov investicij
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Energetske družbe za letos in prihodnje leto načrtujejo za milijardo evrov investicij

Člani Upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije so se na današnji seji seznanili z delom nedavno ustanovljene Skupine za energetski prehod in evropska sredstva. Kot so poudarili, je ta le v nekaj mesecih po uspešnih pogovorih in izmenjavi mnenj s pristojnimi organi uspela v Načrtu za okrevanje in odpornost zagotoviti več milijonov za obnovljive vire in povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu, kot je bilo sprva načrtovano. Številke sicer še niso dokončne, saj se pristojni z Evropsko komisijo še pogajajo o končni različici načrta. Energetska zbornica bo sicer na Ministrstvo za infrastrukturo in Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko poslala podrobnejši seznam vseh že pripravljenih projektov, ki jih v okviru energetskega prehoda načrtujejo energetske družbe. Iz seznama izhaja, da znaša skupna vsota vseh projektov, ki so pripravljeni za izvedbo že v tem oziroma prihodnjem letu, več kot milijardo evrov, k temu pa je treba prišteti še načrte elektrodistribucijskih podjetij. Kot smo poročali, je Energetska zbornica konec minulega leta med članicami izvedla obsežnejšo analizo potencialnih naložb in investicijskih načrtov energetskih družb v finančni perspektivi 2021 – 2027, ki je pokazala, da ta načrtujejo različne zelene naložbe v vrednosti skoraj štiri milijarde evrov.

Člani Upravnega odbora in Skupščine EZS so se seznanili tudi s projektom energetske izrabe komunalnih odpadkov v Sloveniji. Kot je bilo izpostavljeno, Evropska Komisija energetsko izrabo podpira, saj jo je uvrstila med dejavnosti krožnega gospodarstva. Vsa večja evropska mesta, kot so Berlin, London, Pariz, Praga in Rim, imajo sežigalnice komunalnih odpadkov že skoraj 100 let. Amsterdam je denimo prvo sežigalnico dobil že davnega leta 1919. V Sloveniji na tem področju precej zaostajamo, potencialne lokacije objektov za energetsko izrabo odpadkov pa so poleg obstoječe v Celju še tri nove: Kočevje, Ljubljana in Maribor.
Upravni odbor EZS je skupščini tudi predlagal, da sprejme Letno poročilo EZS za leto 2020 in ta ga je nato tudi potrdila.
Previous Article Tudi v letu 2020 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami
Next Article Brez ponorov neto ničelnih emisij v letu 2050 ne bomo dosegli
Print
830