Evropa uspešna pri zniževanju emisij
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Evropa uspešna pri zniževanju emisij

Nedavno objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje kaže, da je Evropska unija na pravi poti k uresničitvi in preseganju svojega cilja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 20 odstotkov do leta 2020. Poročilo o trendih in napovedih v Evropi za leto 2015 namreč kaže, da so se emisije toplogrednih plinov v Evropi med letoma 1990 in 2014 zmanjšale za 23 odstotkov in tako dosegle doslej najnižje zabeležene ravni. Najnovejše napovedi držav članic kažejo, da bo EU z obstoječimi ukrepi do leta 2020 zmanjšala emisije za 24 odstotkov, z dodatnimi ukrepi, ki jih v državah članicah že načrtujejo, pa za 25 odstotkov. S tem so evropske države še bliže novemu cilju o zmanjšanju emisij za vsaj 40 odstotkov do leta 2030, čeprav bo za dosego tega ambicioznega cilja treba še marsikaj postoriti. Približne ocene za leto 2014 iz poročila Evropske agencije za okolje sicer kažejo, da so se emisije toplogrednih plinov lani v primerjavi z letom 2013 zmanjšale za 4 odstotke, pri čemer je pomembno vlogo odigralo tudi nenavadno toplo leto, v katerem je bilo povpraševanje po energiji manjše.
Evropski komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete je ob predstavitvi omenjenih številk dejal, da največ povedo že rezultati sami. Med letoma 1990 in 2014 smo namreč v Evropi emisije zmanjšali za 23 odstotkov, pri čemer se je obseg evropskega gospodarstva v istem obdobju povečal za 46 odstotkov. To dokazuje, je dejal Cañete, da varstvo podnebja in gospodarska rast lahko hodita z roko v roki in da sprejeti ukrepi podnebne politike delujejo.
Emisije toplogrednih plinov naj bi se zmanjševale tudi po letu 2020, vendar počasneje. V skladu z napovedmi, ki so jih predložile države članice, bodo z načrtovanimi zmanjšanji emisije do leta 2030 za 27 (z obstoječimi ukrepi) oziroma 30 odstotkov (z dodatnimi ukrepi, ki jih države članice že načrtujejo) nižje kot leta 1990. Za uresničitev novega cilja po katerem naj bi emisije do leta 2030 zmanjšali za 40 odstotkov pa bo treba sprejeti še dodatne ukrepe in  vzpostaviti nove politike, med drugim tudi na področju trgovanja z emisijskimi kuponi. (bj)
Previous Article Mednarodna agencija za atomsko energijo ceni sodelovanje Slovenije
Next Article Mag. Janez Kopač ostaja na čelu Sekretariata Energetske skupnosti
Print
1033