Evropski ministri za energijo o naraščajočih cenah energije
povzeto po sporočilu za javnost
/ Categories: Energetika

Evropski ministri za energijo o naraščajočih cenah energije

Evropski ministri za energijo so se danes v Luksemburgu sestali na izrednem zasedanju, na katerem so razpravljali o naraščajočih cenah energije in mogočih ukrepih na nacionalni ravni in ravni EU. Pozdravili so nabor orodij Evropske komisije in jo med drugim pozvali, naj podrobneje prouči reformo delovanja veleprodajnega trga z električno energijo. 

Ministri so opravili razpravo o naboru ukrepov za države članice za spopadanje z visokimi cenami energentov, ki jih je Evropska komisija predstavila 13.oktobra ter jih EU in njene države članice lahko uporabijo za obravnavo neposrednega učinka trenutne rasti cen in dodatno okrepitev odpornosti na prihodnje šoke. Poleg tega so govorili o tem, kako bi lahko ukrepi na evropski ravni podprli in dopolnili kratkoročne ukrepe, ki so jih sprejele države članice za ublažitev vpliva naraščajočih cen energije na državljane in podjetja. 

Predsedujoči minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je poudaril, da je slovensko predsedstvo izredno zasedanje sklicalo z namenom pomoči, podpore in zaščite evropskih državljanov in podjetij ob povišanju svetovnih cen energije. »Na voljo imamo kratkoročne ukrepe, ki jih sprejmejo države članice in so namenjeni takojšnjemu reševanju položaja. Glede na urgentnost situacije je zelo pomembno, da so ti ukrepi koordinirani, in tukaj je pomembno vlogo odigrala Evropska komisija s svojim sporočilom. Spregovorili smo tudi o srednjeročnih in dolgoročnih ukrepih, s katerimi bomo okrepili naš energetski sistem, da bo bolj odporen in prožen. Strinjali smo se, da so potrebni tako ukrepi na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Obnovljivi viri energije so del dolgoročne rešitve in niso del problema. So nujni za zmanjševanje naše energetske odvisnosti. Mnogo držav vidi dolgoročne rešitve tudi v jedrski energiji, saj menimo, da bo skupaj z obnovljivimi viri energije prispevala k dosegi cilja energetske neodvisnosti in podnebnih ciljev,« je dejal minister Vrtovec in dodal, da se glede kratkoročnih ukrepov vsi strinjajo, da so za večino takojšnjih odzivov najprimernejši nacionalni ukrepi. V zvezi s tem pa nabor orodij, ki jih je predlagala Komisije in jih velika večina evropskih držav že uporablja, kaže na to, da je ta nabor ustrezen in tudi omogoča usklajen pristop na ravni EU.  

»Veseli me, da se vsi skupaj zavedamo, da moramo zaščititi naše najbolj ranljive državljane. Tako se strinjamo, da bo kratkoročno nujno uvesti ustrezne ukrepe za boj proti energetski revščini in zaščito najbolj ranljivih potrošnikov in potrošnic v EU. Zaščititi moramo tudi podjetja ter mala in srednja podjetja v EU,« je dejal minister Vrtovec in izrazil pričakovanje, da bodo pri nadaljnjih razpravah na naslednji seji Sveta in decembrskem zasedanju Evropskega sveta lahko obravnavali predhodno poročilo Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev o razmerah na trgu električne energije. Minister Vrtovec je v razpravi še poudaril, da je veliko delegacij pozvalo Komisijo, naj čim prej pripravi predloge dopolnilnih delegiranih aktov o trajnostnem financiranju, pri čemer je pomembno, da se že v prihodnjih tednih pojasnita vloga in pomen zemeljskega plina in jedrske energije v taksonomiji EU. »Ocenjujem, da bo za dosego podnebnih ciljev treba upoštevati prav vse tehnologije, ki so na voljo,« je sklenil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. (bj)

Previous Article Angela Merkel v »podnebnem ogledalu«
Next Article Potrebna so večja prizadevanja
Print
557
Prikaži galerijo: