iEnergija se razvija v mednarodno platformo – iEnergy
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

iEnergija se razvija v mednarodno platformo – iEnergy

Iz društva En-lite so sporočili, da so zaradi izkazanega interesa evropskih deležnikov začeli z razvojem portala iEnergija na mednarodni ravni. Tako pospešeno pripravljajo testno različico iEnergy v angleškem jeziku. Sprva bodo na platformi ponudili le osnovni sloj vsebin in funkcionalnosti, z rastjo projekta pa jih bodo dopolnjevali in nadgrajevali. 

Izobraževalno-raziskovalna platforma iEnergija je sicer nastala  v okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE, zaživela pa je v začetku januarja letos. Osrednji namen iEnergije je študentom različnih študijskih smeri in drugim zainteresiranim državljanom omogočiti vpogled v nastajajoče nove odnose v energetiki, s poudarkom na pomenu prožnosti (angl.energy flexibility) in aktivni vlogi odjemalcev električne energije.

iEnergija se sicer v začetni fazi osredotoča na prožnost in zanesljivost pri oskrbi z električno energijo, saj se prav na elektroenergetskem področju dogajajo velike spremembe: v proizvodnji elektrike narašča delež nestanovitnih, razpršenih obnovljivih virov energije, zaradi blaženja podnebnih sprememb postajajo vse pomembnejši nizkoogljični viri energije, pričakovati je postopno elektrifikacijo prometa in ogrevanja ter vse aktivnejšo vlogo industrijskih in gospodinjskih odjemalcev pri prilagajanju njihovega odjema. Ustvarjalci bodo v prihodnje iEnergijo obogatili še z informacijami o drugih energentih, dobrinah in izzivih. Pri omenjenem projektu sodeluje tudi uredništvo revije Naš stik, in sicer s pripravo video izjav, ki so del objavljene vsebine. Obiščite in raziščite iEnergijo na spletnem naslovu www.i-energija.si.

Previous Article Pipistrel predstavil zračno plovilo za mestni promet
Next Article Poslovanje skupine GEN v letu 2017 zanesljivo in uspešno
Print
1055