Izgradnja HE Brežice se nadaljuje
Vladimir Habjan
/ Categories: Novice, Hidro energija

Izgradnja HE Brežice se nadaljuje

Na objektu so zaključena večja betonska dela, izvajajo se še dela z abrazivnimi betoni prelivnih polj, zaključnimi betoni mostne konstrukcije čez prelivna polja ter betonaže vgrajene hidromehanske in turbinske opreme. Na zunanjih platojih elektrarne se izvaja kabelska kanalizacija z jaški, v strojnici še potekajo zaključne obdelave betonskih površin, pleskarska in keramičarska dela, vgradnja vrat,  montaža strojnih in elektro instalacij ter montaža kovinskih konstrukcij. V teku je izvedba toplotne izolacije fasade objekta.

Sestavljene in zvarjene so že vse radialne zapornice ter zavešene v zgornji položaj. Za rokovanje z radialnimi zapornicami je v strojnici končana montaža hidravličnega agregata, začeli so montirati tudi hidravlične napeljave do radialnih zapornic. Na vtočnem delu strojnice poteka montaža hidromehanske opreme – ribjih trebuhov in vtočnih rešetk. Pretočni trakti strojnice so zaprti z zapornicami in tako pripravljeni za poplavitev gradbene jame, prav tako tudi drenažni sistem elektrarne. Trenutno že poteka vgradnja turbinske opreme na prvem in drugem agregatu, v izvajanju je tudi montaža elektro opreme in omar, zmontiran je diesel električni agregat, GIS stikališče in mrežni transformator.

Intenzivno potekajo dela tudi na akumulacijskem bazenu, ki jih izvaja družba Infra, na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in nasipih ter kamnitih zložb. Termin planirane preusmeritve reke Save čez prelivna polja se ne spreminja in je predvidena v poletnih mesecih letošnjega leta, dvig vode v akumulacijskem bazenu novembra 2016, jeseni 2017 pa tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.

 
Previous Article V prvem četrtletju 2016 nižje cene električne energije za gospodinjstva
Next Article V Sloveniji bo potekala 1. regijska energetska konferenca CIGRE
Print
2456