Ključne pozicije v energetskih družbah naj zasedejo strokovnjaki
Vladimir Habjan
/ Categories: Energetika

Ključne pozicije v energetskih družbah naj zasedejo strokovnjaki

Občinski svet Krško se je 21. marca 2013 sestal na izredni seji z razlogom razjasniti omajano zaupanje v jedrsko varnost, ki ga je povzročila razrešitev direktorja GEN energije Martina Novšaka (sodišče je medtem že razveljavilo razrešitev) in seznaniti z razlogi, ki jih je za to razrešitev navajal predsednik nadzornega sveta Martin Bratanič. Župan občine Krško mag. Miran Stanko je uvodoma pojasnil, da je namen seje pojasnilo, ali je razlog za to zamenjavo res jedrska varnost ali gre le za politiko ter da želijo tudi informacijo, kaj se dogaja z gradnjo odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke (NSRAO). Seje so se udeležili številni gostje iz energetskih podjetij in tudi politike, ki so se zvrstili na govorniškem odru. Predsednik nadzornikov GEN energije Martin Bratanič je zatrdil, da je bila kaplja čez rob za Novšakovo razrešitev dejstvo, da pisma francoskega inštituta IRSN, v katerem slednji opozarja na potresno (ne)varnost lokacije za drugi blok nuklearke, ni pravočasno predstavil nadzornemu svetu in zatrdil, da Novšak ni bil zamenjan iz političnih razlogov.

Predsednik uprave NEK Stane Rožman je javnosti zagotovil, da pismo IRSN v ničemer ne spreminja jedrske varnosti v elektrarni in je tudi v bodoče ne bo ter da bo jedrska varnost v NEK s tem pismom ali brez njega zagotovljena. Odločno je tudi zavrnil tudi argumente za Novšakovo razrešitev, saj smatra, da so bile s poskusom te razrešitve poteptane temeljne vrednote človeške integritete, delavnosti, odgovornosti in strokovnosti in poskus v NEK razumejo kot ignoranco, kot žalitev stroke in kot demotivacijo vseh, ki delamo znotraj jedrske energetike.

Vis trije člani nadzornega sveta GEN energije, ki niso glasovali za Novšakovo razrešitev, Rastislav Reven, Goran Udovč in Marko Čepin, so kritično ocenili delovanje nadzornega sveta, ki je ves čas iskal razloge za Novšakovo razrešitev. Udovč je nato predsedniku nadzornega sveta predal tudi pisno odstopno izjavo vseh treh omenjenih nadzornikov.

Občinski svet je soglasno sprejel pet sklepov, s katerimi med drugim zahteva, da ključne pozicije v energetskih družbah v občini zasedejo strokovni usposobljeni kadri, ki prebivajo v lokalnem okolju, da Uprava RS za jedrsko varnost predstavi izsledke študij, ki so bile oz. bodo izdelane tako za obstoječo NEK kot podlaga za odločanje o umeščanju novih jedrskih objektov v prostor. Poleg tega Občina Krško nasprotuje gradnji dodatnega začasnega skladišča za NSRAO v sklopu NEK ter zahteva, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter ARAO do 1. maja 2013 predložita terminski plan izgradnje trajnega odlagališča, ki se mora začeti še letos. (vh)

Previous Article Slediti ciljem iz poslovnega načrta
Next Article Zahtevna okoljska sanacija pri HE Moste
Print
1673