Nevladne organizacije pozdravljajo spremembo Uredbe o samooskrbi
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Nevladne organizacije pozdravljajo spremembo Uredbe o samooskrbi

Ministrstvo za infrastrukturo je pred kratkim v javno obravnavo poslalo predlog sprememb Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE, s katerimi naj bi sodelovanje pri proizvajanju čistejše energije omogočili večjemu številu ljudi. Tako naj bi se po novem lahko povezala večja skupina odjemalcev znotraj iste transformatorske postaje in na primer postavila skupno sončno elektrarno na strehi bližnjega občinskega vrtca, pri čemer se jim bo njihov delež proizvedene električne energije na oddaljenem mestu odštel od njihove porabe v lastnem domu. Za omenjene spremembe so se že nekaj časa zavzemale tudi nekatere nevladne organizacije, ki poudarjajo, da bi s tem lahko dali nov zagon izrabi obnovljivih virov energije na lokalni ravni in novim projektom, ki bodo omogočili postopno opuščanje izrabe fosilnih goriv. Zato pristojno ministrstvo pozivajo, da predlagane spremembe čim prej uveljavi tudi na ravni dopolnitev Energetskega zakona ter si v okviru nastajajočega Nacionalnega energetsko podnebnega načrta zastavi konkretne cilje, ki jih želi doseči s samooskrbo, ter ukrep podpre tudi z nacionalno promocijsko kampanjo za spodbujanje skupnostnih energetskih projektov.
Dr. Tomislav Tkalec, predstavnik društva Focus, je ob tem povedal, da na terenu zaznavajo veliko zanimanje posameznikov za skupnostne energetske projekte, ki jih bo po potrditvi omenjene uredbe tudi dejansko možno uresničiti. Energetika že dolgo ne bi smela biti zgolj zaprt krog velikih energetskih podjetij, pravi dr. Tkalec, saj so se razmerja, tehnologije in možnosti vključevanja manjših akterjev radikalno spremenila. S tem se odpira precej širši prostor za manjše proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki so decentralizirano razpršene, tako prostorsko kot lastniško. 
Katja Huš, predstavnica Greenpacea v Sloveniji, ob tej priložnosti izpostavlja, da gre za dolgo pričakovano spremembo, ki dejansko upošteva, v katero smer naj bi šla energetika. Ob tem pa opozarja, da ne bo nič pomagalo, če bodo to ostale zgolj črke na papirju. Zato bi po njenem nove možnosti kazalo pospremiti tudi z obsežno  promocijsko kampanjo, ki bo ljudi dejansko spodbudila, da začnejo postavljati skupne elektrarne in s tem prispevajo k energetskemu prehodu v smeri povečevanja deleža obnovljivih virov energije. 
Dr. Vlasta Krmelj, županja Selnice ob Dravi in predstavnica Skupnosti občin Slovenije, pa je predlog sprememb uredbe pospremila z besedami, da imajo številne občine  v svojih razvojnih strategijah in načrtih trajnostnega razvoja samooskrbo kot enega temeljnih ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Spodbujanje aktivnega vključevanja občanov, skupnosti in občin na področju razvoja energetike v lokalnih skupnosti, poudarja dr. Krmelj, je zelo pozitivna sprememba, ki bo omogočala izvedbo večjega števila projektov. To bo poleg pozitivnih učinkov na rabo obnovljivih virov energije imelo zagotovo pozitiven vpliv tudi na nova delovna mesta in gospodarski razvoj, predvsem območij izven regionalnih središč.
Previous Article Pripravljen prvi osnutek celovitega NEPN
Next Article Med okolju prijaznejšimi energenti tudi zemeljski plin
Print
533
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.