Novozgrajena MHE Kneža v celoti plod domačega znanja
Anonym
/ Categories: Hidro energija

Novozgrajena MHE Kneža v celoti plod domačega znanja

Po sporočilu Soških elektrarn Nova Gorica je MHE Kneža že 22. mala hidroelektrarna, ki jo upravlja SENG. Vrednost te investicije znaša okoli 2 milijona evrov, kar je precej manj glede na to, da so prvotno predvidevali, da bo treba odšteti 3 milijone evrov.        

Elektrarna je v celoti plod domačega znanja in v družbi SENG so, kot so poudarili, upravičeno ponosni na dejstvo, da so uspešno izpeljali zahtevni projekt - od ideje, načrtovanja, projektiranja, nadzora do izvedbe. SENG ima na vodotoku Kneža že dve delujoči mali hidroelektrarni, še ena elektrarna na tem vodotoku pa je v rokah zasebnikov.         

Gradnja nove male hidroelektrarne se je začela v drugi polovici leta 2016, s tovarniškim poizkusnim obratovanjem pa je elektrarna pričela v juliju 2018. Oktobra letos je bil opravljen še tehnični pregled, ki je pogoj za začetek obratovanja. Gradnja MHE je bila zahtevna, predvsem zaradi vkopa 2.300 m dolgega tlačnega cevovoda v cestno telo lokalne ceste, ki je edina povezava med vasjo Kneža in Knežkimi Ravnami. Ob tem je bil za investitorja poseben izziv zagotoviti vsakodnevno prevoznost ceste za lokalno prebivalstvo.

Ocenjena letna proizvodnja v MHE Kneža 3,3 GWh

Lokacija zajetja se nahaja nad sotočjem Kneže in Lipovščka. Pretočna elektrarna s planinskim zajetjem izkorišča skoraj 74 m bruto padca. V strojnici je en agregat z instalirano močjo  850 kW in s Francis turbino s horizontalno gredjo. Ocenjena letna proizvodnja je 3,3 GWh obnovljive električne energije. V okviru izgradnje male hidroelektrarne Kneža je omogočen tudi prehod za vodne organizme - ribja steza  kot podaljšek objekta zajetja ob desnem bregu  struge vodotoka. S tem je ribam in ostalim vodnim organizmom omogočena migracija, in sicer gorvodno in dolvodno preko zajemnega pragu. Preko prehoda se zagotavlja tudi del  predpisanega ekološko sprejemljivega pretoka.

Investicija je po sporočilu Soških elektrarn Nova Gorica stroškovno pod ocenjeno vrednostjo, na kar je vplivalo intenzivno delo celotne ekipe SENG na raziskavah trga in posledično prilagojeni dokumentaciji za razpis ter izbira tehničnih rešitev.

 

 

 

 

Previous Article Sodelovanje družbe GEN-I v projektu FutureFlow
Next Article Informativni dnevi o pametnih števcih in priključevanju na omrežje
Print
2591
Avtor fotografij:SENG