Očitki proti dobaviteljem zemeljskega plina ovrženi
Miro Jakomin
/ Categories: Energetika

Očitki proti dobaviteljem zemeljskega plina ovrženi

Kot so sporočili iz Energetike Ljubljana, je Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence ustavila postopek proti 16-im dobaviteljem zemeljskega plina ter proti Gospodarskemu interesnemu združenju za distribucijo plina. Tako je dokončno ovrgla očitke, da obstaja verjetnost usklajenega ravnanja pri določanju cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce.  

Iz sklepa Agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence izhaja, da dobavitelji zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem, med katerimi je tudi Energetika Ljubljana, niso kršili zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in pogodbe o delovanju Evropske unije.  

Postopek se je začel 15. februarja 2013  

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je 15. februarja 2013 uvedla postopek proti 16-im dobaviteljem plina, med njimi tudi proti Energetiki Ljubljana, ter proti Gospodarskemu interesnemu združenju za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP), in sicer zaradi suma kršitve 6. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence in 101. člena Pogodbe o delovanju Evropske Unije. Ob tem velja omeniti, da naj bi k uvedbi postopka Agencije botrovala anonimna prijava iz meseca oktobra 2012.  

Agencija je preverjala, ali so se od dne liberalizacije trga zemeljskega plina, to je od 1. julija 2007 dalje, cene za gospodinjske odjemalce zviševale in zniževale istočasno, s čimer naj bi bila »izkazana verjetnost, da so si dobavitelji zemeljskega plina in GIZ DZP izmenjevali občutljive poslovne informacije, ter se sporazumeli oz. usklajeno ravnali pri določanju cen zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem, kar predstavlja sporazum oz. usklajeno ravnanje, katerega cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na notranjem trgu.«  

Energetika Ljubljana se o prodajnih cenah ni dogovarjala       

Energetika Ljubljana je kot dobavitelj zemeljskega plina na območju Ljubljane in primestnih občin vse očitke o sumih kršitve zakona takoj zavrnila in skozi postopek in preiskavo, ki jo je vodila Agencija, dokazala, da se o oblikovanju prodajnih cen zemeljskega plina ni nikoli z nikomer dogovarjala.  

Agencija je v okviru preiskave prejetih podatkov in dokumentov ugotovila, da ima Energetika Ljubljana sklenjeno dolgoročno pogodbo o dobavi zemeljskega plina z družbo Geoplin d.o.o., ki je hkrati tudi edini ponudnik zemeljskega plina za večino dobaviteljev zemeljskega plina kot surovine.  

Javne dajatve so za vse praktično enake in obvezne  

Nadalje je Agencija ugotovila, da je bila cena zemeljskega plina za končne porabnike v veliki meri določena neodvisno od drugih dobaviteljev zemeljskega plina, in sicer v odvisnosti od dobavitelja surovine in javnih dajatev. Javne dajatve so za vse dobavitelje oz. končne porabnike zemeljskega plina praktično enake in obvezne. Končna cena dobaviteljev zemeljskega plina je tako v največji odvisnosti nakupne cene zemeljskega plina kot surovine, slednjo pa določa dobavitelj surovine.  

Odjemalci lahko preverijo ponudbo vseh dobaviteljev  

Kot so še sporočili iz Energetike Ljubljana, je pregled cen dobaviteljev zemeljskega plina v Sloveniji možen na spletni strani Agencije za energijo. Na ta način lahko odjemalci preverijo in primerjajo ponudbo vseh dobaviteljev zemeljskega plina po lokalnih skupnostih ali dobaviteljih. (mj)    

Previous Article Zakaj pobuda o energetsko neodvisni regiji?
Next Article ELEKTROFEST letos poleg Ljubljane tudi v Krškem
Print
1116
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.