Odprli mednarodno konferenco Jedrska energija za novo Evropo 2021
Vladimir Habjan
/ Categories: Jedrska energija

Odprli mednarodno konferenco Jedrska energija za novo Evropo 2021

Na konferenci sodeluje več kot 220 vodilnih jedrskih strokovnjakov iz znanstveno-raziskovalnih ustanov, industrije in upravnih organov iz več kot 20 držav Evrope in vsega sveta ter ključnih mednarodnih organizacij na področju jedrske energije v živo in na daljavo predstavlja najnovejše dosežke jedrske znanosti in raziskav ter razpravlja o vlogi jedrske energije v prihodnji oskrbi z elektriko.

Konferenca, ki jo organizira Društvo jedrskih strokovnjakov (DJS), letos obeležuje pomemben mejnik, poteka namreč že tridesetič zapored, prav tako 30-letnico svojega delovanja letos praznuje DJS, kar dokazuje, da je Slovenija uspešna sodobna jedrska država. Kot poudarja doc. dr. Tomaž Žagar, predsednik DJS, so v društvu ponosni, da že trideseto leto povezujejo slovensko jedrsko stroko in jedrsko stroko s celotnega sveta. »Tako krepimo sodelovanje in deljenje znanja med strokovnjaki z različnih področij jedrskega sektorja. Povezovanje jedrskih deležnikov, hkrati pa tudi obveščanje in ozaveščanje javnosti o jedrski energiji je osrednji del našega poslanstva. Pomemben jubilej konference in druge aktivnosti društva potrjujejo, da je Slovenija v mednarodni jedrski sferi prepoznavna in cenjena država, v kateri obratuje ena najbolj kakovostnih in varnih jedrskih elektrarn na svetu ter se ponaša z naprednim akademskim znanjem in aktivnim sodelovanjem v mednarodnih raziskavah in razvojnih projektih,« poudarja Žagar.

Po besedah prof. dr. Leona Cizlja, predsednika programskega odbora letošnje konference, so osrednji poudarki dogodka usmerjeni v raziskave in razvoj ter v krepitev visokoizobraženih, kakovostnih kadrov, ki poganjajo jedrski sektor: »Energetsko dovoljenje za novo jedrsko elektrarno JEK 2 je pomemben korak za slovensko jedrsko stroko. Sedaj bo treba pritegniti in razviti nove jedrske talente, za kar je potrebna živahna raziskovalna dejavnost.« Kot poudarja Janez Kokalj, predsednik Mreže mlade generacije (MMG) pri DJS, na letošnji konferenci sodeluje več kot 50 študentov s področja reaktorske tehnike, reaktorske fizike in sorodnih področij, ob konferenci pa poteka tekmovanje doktorskih študentov Evropske mreže za jedrsko izobraževanje ter tekmovanje mladih avtorjev z raziskovalnimi prispevki.Konferenco so skupaj s predsednikom DJS doc. dr. Tomažem Žagarjem in predsednikom

programskega odbora prof. dr. Leonom Cizljem odprli prof. dr. Boštjan Zalar, direktor IJS, prof. dr. Emilio Minguez, predsednik Evropskega jedrskega društva ENS, Dohee Hahn, direktor odseka za jedrsko energijo na IAEA, Susan Falatko, začasna odpravnica poslov na veleposlaništvu ZDA v Sloveniji, in Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo. Slednji je poudaril pomen razvoja jedrske energije, tehnologije in znanosti v Sloveniji in v svetu v luči vse bolj nujnega elektroenergetskega prehoda v nizkoogljičnost.

Že pred uradnim odprtjem je v sklopu konference potekala delavnica o prihodnosti jedrskega izobraževanja v Evropi s poudarkom na priložnostih in izzivih, ki sta jo organizirali Evropska mreža za jedrsko izobraževanje (ENEN) in Agencija za jedrsko energijo (OECD-NEA). Umestitev delavnice na blejsko konferenco dodatno potrjuje vidno mesto slovenskega jedrskega sektorja v mednarodnih okvirjih.

V zaključku prvega konferenčnega dne bodo sledili prispevki o izobraževanju in medgeneracijskem grajenju jedrskih izkušenj, spretnosti in znanja za krepitev jedrskega sektorja, ki jih bosta podala Jadwiga Najder (predsednica mreže mladih Evropskega jedrskega združenja) in prof. dr. Abdesselam Abdelouas (koordinator projekta SARENA, meduniverzitetnega študija jedrske tehnike) ter predstavitev pomembnih mejnikov preteklega leta v jedrski energiji, ki jih bodo predstavili mednarodni jedrski akademiki in predstavniki industrije.

Zanimiva vabljena predavanja in drugi dogodki bodo sledili tudi v naslednjih konferenčnih dneh, ko bodo vrhunski strokovnjaki predstavili dosežke jedrske energetike in novosti na področju izobraževanja in kadrov v jedrski industriji. V torek se bosta vabljena predavatelja osredotočala na tehnološke napredke v jedrskem sektorju, in sicer bo prof. dr. Elia Merzari delil novosti s področja računske dinamike tekočin, prof. dr. Alireza Haghighat pa bo predstavil simuliranje reaktorske kinetike z novim algoritmom, ki je bil eksperimentalno preverjen tudi na reaktorju TRIGA na Institutu Jožef Štefan. V sredo bo udeležence z vabljenim predavanjem na temo raziskav na področju jedrske varnosti nagovoril prof. dr. Uwe Stoll, direktor nemškega raziskovalnega inštituta GRS. Zadnji konferenčni dan je na konferenci že tradicionalno bolj posvečen fuziji. Vabljeno predavanje, na katerem bo osvetlil napredek pri izdelavi, licenciranju ter grajenju fuzijskega reaktorja ITER, bo ta dan imel direktor projekta ITER, prof. dr. Bernard Bigot.

Previous Article Po novem enostavnejše energijske nalepke EU za svetila
Next Article Dnevi trajnostne energije 021
Print
736