Pestra ponudba rešitev ogrevanja in soproizvodnje
Vladimir Habjan
/ Categories: Energetika

Pestra ponudba rešitev ogrevanja in soproizvodnje

Na 18. mednarodnem sejmu Energetiku se je z bogatim naborom energetskih rešitev predstavila družba Butan plin. S ponudbo hibridnih energetskih rešitev ogrevanja, kogeneracij oz. soproizvodnje, plinskih pretočnih grelcev ter drugih izdelkov in storitev so uspešno zadovoljili povpraševanja obiskovalcev. Stroški energije predstavljajo veliko breme gospodinjstvom in poslovnim subjektom, zato uporabniki v prvi vrsti iščejo načine za zmanjšanje tovrstnih stroškov. Na predstavitvenem prostoru Butan plina so tako zaznali večje zanimanje za energetske rešitve, ki pri obnovi ali izgradnji ogrevalnega sistema omogočajo energetsko pogodbeništvo oz. kontrakting; gospodinjski uporabniki pa so največ povpraševali po hibridnih rešitvah ogrevanja.

 

Kontrakting – do prihrankov tudi brez lastnih sredstev

V družbi Butan plin želijo energetske rešitve še bolj približati potencialnim strankam, zato omogočajo sodobne oblike investiranja, kot je kontrakting oz. energetsko pogodbeništvo. Slednje omogoča financiranje iz bodočih prihrankov energije, s čimer lahko uporabniki premostijo težave, ki so pogosto ovira pri odločitvi za spremembo ali posodobitev ogrevalnega sistema. Izjemno zanimanje med obiskovalci sejma je bilo tudi za rešitve na področju javne razsvetljave in ponudbe svetil, ki jih pri Butan plinu prav tako omogočajo v obliki kontraktinga. Svetilke Urba in Flexity so arhitekturno dovršene, varčne in zato omogočajo hitro povračilno dobo investicije.

 

Do pomembnih prihankov s hibridnim  delovanjem

Za večje porabnike toplotne energije so na voljo inovativne in stroškovno učinkovite hibridne rešitve, kot je hibridna toplotna črpalka Sinera, ki deluje v kombinaciji s plinskim kotlom. Tak sistem dosega visoke prihranke − do 45 odstotkov. Tudi ob tej investiciji je na voljo energetsko pogodbeništvo. Prav takšne prihranke pa lahko s toplotno črpalko Daikin Altherma dosegajo tudi porabniki v gospodinjstvih. Dopolnitev z notranjo enoto jim omogoča tudi hlajenje v toplejšem delu leta.

 

Soproizvodnja toplotne in električne energije

Na področju kogeneracij na utekočinjen naftni plin (UNP), kjer se sočasno proizvaja elektrika in toplota, imajo v Butan plinu že vrsto primerov dobrih praks. Gostinsko podjetje Trojane, gostišče Čad in dom starejših občanov Idila v Vukovskem dolu so le nekateri primeri, kjer so namestili tehnologijo danskega proizvajalca SPTE enot EC Power. Butan plin je namreč ekskluzivni zastopnik te tehnologije v Sloveniji.

 

Z Rinnai tehnologijo vedno dovolj tople vode

Veliko zanimanja je vzbudila tudi japonska tehnologija, ki vedno omogoča dovolj tople vode. Učinkovito rešitev za zagotavljanje zadostne količine ustrezno tople vode omogočajo plinski pretočni grelci Rinnai, ki so se že izkazali v številnih segmentih industrije in storitev. Sistem uporabljajo v pralnici Calcit Ljubljana Moste, Gostišču Grof na Vranskem, Pivovarni Mali Grad v Kamniku, Grand Hotelih Bernardin, Športnem centru Taubi, piščančji farmi Friderika Horvata v Zabovcih pri Markovcih in drugod. Obiskovalci so se na predstavitvenem prostoru Butan plina pobliže seznanili s številnimi funkcionalnimi in stroškovno učinkovitimi energetskimi rešitvami, ki jih ponuja družba Butan plin.

Za podrobnejšo predstavitev in svetovanje so na voljo tudi tehnični svetovalci Butan plina. Dodatne informacije so na voljo na www.butanplin.si ali prek telefonske številke 080 2005.

 

O DRUŽBI BUTAN PLIN

Temeljno poslanstvo družbe Butan plin  je zagotavljanje zanesljivega ter okoljsko in cenovno sprejemljivega vira energije, pri čemer se Butan plin osredotoča predvsem na skladnost poslovanja z zahtevami in pričakovanji okolja, v katerem posluje. Družba Butan plin je strateško in neposredno vpeta v globalne energetske tokove, kar ji omogoča varovati interese slovenskih porabnikov pri zagotavljanju nenehne dobavljivosti, kakor tudi pri spopadanju z evropskimi energetskimi zahtevami, okoljskimi direktivami in izzivi, ki jih prinašajo nestabilnosti na svetovnih trgih. Inovativnost družbi omogoča ponujanje storitev z visoko stopnjo dodane vrednosti, z osredotočanjem na varnost pa družba prevzema proaktivno vlogo pri zaščiti uporabnikov, zaposlenih in širšega okolja pred tveganji, povezanimi z nabavo, posredovanjem ali uporabo energentov. Butan plin je delniška družba v večinski lasti enega največjih distributerjev UNP na svetu, nizozemske družbe SHV Holdings N.V., ki posluje v 27 državah sveta.

Previous Article Eko sklad objavil nove javne pozive za kredite
Next Article Z novimi HE na Savi bi povečali delež OVE
Print
1120