Podeljene prve energetske izkaznice na Primorskem
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Podeljene prve energetske izkaznice na Primorskem

Goriška lokalna energetska agencija GOLEA je v okviru projekta Alterenergy v Šmartnem v Goriških Brdih organizirala konferenco z naslovom Energetska učinkovitost in načrtovanje za uspešno pridobivanje evropskih sredstev v lokalnih skupnostih, ki so se je udeležili tudi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor oziroma Direktorata za energijo. Vodja Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije mag. Mojca Vendramin je ob tej priložnosti predstavila strategijo učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije na ravni države in lokalnih skupnosti.  Kot je poudarila, je politika URE ena ključnih razvojnih politik, saj pomeni priložnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in pospešitev rasti BDP. Zato bo v okviru nove finančne perspektive 2014-2020 največji del sredstev namenjen za energetsko sanacijo stavb. Izpostavila je, da s politiko OVE in URE lahko precej prihranimo pri stroških energije, namesto da energijo uvozimo, pa jo proizvedemo doma. Pri OVE in URE gre za veliko število majhnih in razpršenih projektov, ki se izvajajo na lokalni ravni, zato je pri tem vloga lokalnih energetskih agencij in lokalnih skupnosti za doseganje nacionalnih energetskih ciljev izrednega pomena.
V nadaljevanju je mag. Hinko Šolinc predstavil nekatere novosti, ki jih prinaša nov Energetski zakon (EZ-1), med njimi tudi, da bodo za izvajanje energetskih politik na lokalni ravni lahko pooblaščene tudi  lokalne energetske agencije, kar slednjim odpira nova področja dela.Mag. Erik Potočar pa je izpostavil pomen uveljavljanja energetskih izkaznic kot javnih listin s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Poudaril je, da so v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju javnega sektorja, energetske izkaznice obvezne. Za druge stavbe pa so obvezne pri prodaji stavbe in oddaji stavbe v najem za obdobje enega leta ali več. Ministrstvo pristojno za energijo je do konca leta 2013 izdalo 141 licenc neodvisnim strokovnjakom izdajateljem energetskih izkaznic.
Jožef Pogačnik je v nadaljevanju predstavil še novosti, ki jih prinaša napovedan nov razpis za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti. Razpis bo spodbujal celovito energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov, knjižnic in glasbenih šol. Delež sofinanciranja bo znašal 85 odstotkov. Ob oddaji vloge za posamezno operacijo pa bo treba imeti pravnomočno odločitev o izvedbi del s strani prehodno izbranega izvajalca.
Na konferenci so podelili  tudi prve energetske izkaznice na Primorskem, za javne objekte v občinah Tolmin (Šolski center Tolmin, Zdravstveni dom Tolmin, OŠ Most na Soči, OŠ Podbrdo, vrtec Tolmin, Knjižnica Tolmin) in Brda (občinska stavba, OŠ Dobrovo, Podružnična OŠ Kojsko).
Goriška lokalna energetska agencija je ob koncu predstavila še izvedene aktivnosti, s katerimi podpira Primorske občine pri doseganju energetske samooskrbe regij ter priložnosti za ustvarjanje obnovljive prihodnosti. (bj)
Previous Article TE-TOL posodobil vodenje in nadzor
Next Article NEK proizvedla 534093,8 MWh bruto električne energije
Print
1707
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.