Energetika

Družba ELES prejemnik treh Častnih listin Instituta Jožef Stefan

Družba je priznanja prejela za uspešno poslovno partnerstvo pri prenosu znanstvenih in tehnoloških dosežkov ter znanj Instituta v družbeno in gospodarsko zaledje doma in v tujini.
 

Družba ELES prejemnik treh Častnih listin Instituta Jožef Stefan

V okviru tradicionalnih, že 30. Dnevov Instituta Jožef Stefan (IJS) je včeraj potekala podelitev častnih listin IJS. Častne listine sta za uspešno poslovno partnerstvo pri prenosu znanstvenih in tehnoloških dosežkov ter znanj Instituta v družbeno in gospodarsko zaledje doma in v tujini prejela direktor Področja za strateške inovacije v Elesu mag. Uroš Salobir in vodja Službe za procesne sisteme v Elesu dr. Janko Kosmač.

V uvodni predstavitvi je mag. Uroš Salobir pojasnil, da je povezovanje z Inštitutom Jožef Stefan izrednega pomena še posebej zaradi doseganja t. i. točke inovacijskega delovanja, pri kateri so inovacije usmerjene predvsem v neposredne učinke in uresničitev vizije na področju energetike. 
Dr. Janko Kosmač je izpostavil, da je začetno sodelovanje temeljilo na ideji, da se obremenitev daljnovoda izkoristi za preprečevanje žledenja na daljnovodnih vrveh ter naknadno razširitev ideje na področje ohlajanja vodnika v širokem področju vetrovnih razmer s poudarkom na področju, kjer dominira naravna konvekcija. Strokovnjaki IJS so za to področje izdelali poseben numerični model, katerega pravilnost delovanja je bila potrjena tudi z laboratorijskimi meritvami. 

Častno listino je v imenu družbe ELES prevzel pomočnik direktorja področja za upravljanje s sredstvi in projekti v Elesu ter vodja Sveta za raziskovalno in znanstveno dejavnost dr. Uroš Kerin. V nagovoru je poudaril, da si družba ELES želi v sodelovanju z vsemi deležniki zgraditi trdne povezave med znanostjo in gospodarstvom, ki bi še naprej motivirale in spodbujale obojestranski prenos in izmenjavo znanj. (pb)

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju