Energetika

EIMV v decembru obeležil 60 let laboratorija za visoke napetosti

Potreba po laboratoriju se je pokazala že kmalu po ustanovitvi Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV) leta 1948. Laboratorij je leta 1962 zasnoval inženir in raziskovalec Edvard Höfler, ki je tudi vodil njegovo gradnjo.

EIMV v decembru obeležil 60 let laboratorija za visoke napetosti

V laboratoriju bi se preizkušale naprave, predvidene za vgradnjo v elektroenergetski sistem. S tem bi se zagotovila kakovost, varnost in zanesljivost obratovanja. Zaradi pomanjkanja sredstev so morali marsikatero napravo načrtovati in izdelati raziskovalci samo. Nekaj so jih tudi kupili, po delih ali v celoti. V nekaj letih je bil laboratorij v celoti opremljen za preizkušanje in izvajanje meritev do napetostnega nivoja 220 kV, ki je takrat tudi v Evropi še veljal za najvišjega. Izvajali so se preizkusi z izmenično, udarno in enosmerno napetostjo. Raziskovalci so tako dobili možnost, da svoje teoretične ugotovitve potrjujejo z meritvami, kar je dvignilo kakovost raziskovalnega dela za ves inštitut.

Z leti je laboratorij doživel več prenov in posodobitev. Del tega je bil tudi mobilni laboratorij. Posebno hiter razvoj se je odvijal na področju merilne tehnike, z novimi instrumenti pa so se uvajale tudi nove metode, ki so v zadnjem času tudi informacijsko podprte. Danes je laboratorij opremljen za izvajanje standardnih dialektičnih preizkusov večine visokonapetostnih elementov elektroenergetskega sistema in za raziskovalno delo. EIMV pa laboratorij predstavlja tudi širši javnosti, predvsem mladim, s čimer želijo širiti tehniška znanja.

Polona Bahun
O avtorju