Energetika

Elektroenergetski sistem nekoliko zaznamovala tudi epidemija

Družba ELES je izdala novo brošuro z obratovalnimi podatki za leto 2020.
Elektroenergetski sistem nekoliko zaznamovala tudi epidemija

V njej so zbrani podatki o oddaji proizvajalcev električne energije v prenosno omrežje, o prevzemu električne energije iz prenosnega omrežja, o koničnih obremenitvah prenosnega omrežja in podatki o pretokih s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi.

Podatki za leto 2020 kažejo, da je skupna oddaja električne energije proizvajalcev v prenosno omrežje v letu 2020 znašala 14.659 GWh, kar je 962 GWh več kot leta 2019.

Desetletno povprečje kaže, da se višina prevzema električne energije spreminja brez izrazitega trenda ter da je ta po gospodarski krizi in okrevanju trga in začetku komercialnega obratovanja ČHE Avče dokaj stabilen, medtem ko se je zaradi zaostritev razmer v gospodarstvu zaradi epidemije koronavirusa v preteklem letu ponovno znižal za 5,5 odstotka. Prevzem se je tako v letu 2020 v primerjavi z letom 2010 zvišal le za približno dva odstotka, in sicer z 12.088 GWh na 12.312 GWh.

V zadnjih desetih letih se vrednost konične obremenitve ni bistveno spremenila. Družba ELES pa je v letu 2020 prek čezmejnih povezav omogočila uvoz električne energije v višini 8.297 GWh in izvoz v višini 10.270 GWh. Uporabniki prenosnega omrežja so prek avstrijske meje sklenili posle v skupni količini 5.857 GWh, prek hrvaške meje 9.271 GWh in prek italijanske meje 3.440 GWh.

Družba ELES je v letu 2020 prek čezmejnih povezav omogočila uvoz električne energije v višini 8.297 GWh in izvoz v višini 10.270 GWh.

Lansko leto je zaznamovala tudi epidemija koronavirusa. Za nemoteno delovanje elektroenergetskega sistema in neprekinjeno oskrbo z električno energijo vseh, ki jo potrebujejo, so v družbi že 24. februarja lani sprejeli prve ukrepe in poskrbeli za zaščito zdravja operaterjev, ki v Republiškem centru vodenja noč in dan vodijo, upravljajo in koordinirajo delovanje elektroenergetskega sistema Slovenije. Tako so zaradi resnosti epidemioloških razmer ekipe šestih operaterjev občasno po dva tedna hermetično zaprte na delovnem mestu.

Polona Bahun
O avtorju