Energetika

ELES o visokih cenah na dnevnem trgu električne energije v Sloveniji

Na oblikovanje cen električne energije na borznih trgih vplivajo številni dejavniki, posledica pa je volatilnost cen, ki smo ji trenutno priča, vendar za proizvajalce in dobavitelje električne energije ni nobena posebnost in so nanjo dobro pripravljeni, pravijo v družbi ELES. Tovrstna dnevna nihanja borznih cen prav tako nimajo vpliva na končne cene za gospodinjske odjemalce in tudi ne na veliko večino poslovnih odjemalcev, saj imajo le-ti praviloma cene vezane na letne in večletne pogodbe.

ELES o visokih cenah na dnevnem trgu električne energije v Sloveniji

V družbi ELES so v zadnjih dneh zasledili nekatere pavšalne in netočne navedbe glede dogajanja na dnevnem trgu električne energije v Sloveniji. Ker na oblikovanje cen na borznih trgih vplivajo številni dejavniki, na katere ne moremo vplivati (denimo vreme), so objavili pojasnilo o dogajanju na dnevnih trgih.

Obnovljivi viri energije: proizvodnjo pogojuje razpoložljivost virov, ne poraba

Kot sporočajo iz družbe ELES, še zlasti na kratkoročne trge, na katerih se trguje za dan vnaprej ali znotraj istega dneva, izrazito vpliva količina proizvedene energije iz obnovljivih virov energije, katerih proizvodnja ni (nujno) usklajena s porabo na istem trgu. Z izjemno rastjo obnovljivih virov energije v vseh evropskih elektroenergetskih sistemih v zadnjih letih se je občutljivost borznih kratkoročnih cen povečala. Posledica tega je volatilnost cen, ki smo ji pravkar priča.

Še zlasti lokalni trgi neprestano težijo k iskanju cenovnega ravnovesja, ki se oblikuje na podlagi lokalne ponudbe in povpraševanja. Lokalna nihanja pomagajo uravnovesiti predvsem čezmejne prenosne zmogljivosti, ki omogočajo, da se cenovno ugodna proizvodnja električne energije prenese tja, kjer je povpraševanje največje. Koliko energije je mogoče prenesti med posameznimi nacionalnimi trgi je v veliki meri povezano s trenutnim stanjem in razpoložljivostjo prenosne infrastrukture v posameznem elektroenergetskem sistemu. V družbi ELES poudarjajo, da imajo relativno največje čezmejne prenosne zmogljivosti, zato so eden najuspešnejših sistemskih operaterjev v Evropi.

Vpliv čezmejnih povezav

Pri Elesu dodajajo, da je vsak dan zaradi rednega vzdrževanja (načrtno in napovedano) v Evropi izklopljenih na desetine elementov, ki sestavljajo elektroenergetsko omrežje. Nerazpoložljivost določenega (večjega) elementa v prenosnem sistemu v Evropi, denimo čezmejnega daljnovoda, v danem trenutku neposredno vpliva na zmožnost izvoza ali uvoza električne energije in s tem na ceno na kratkoročnih trgih vseh evropskih nacionalnih trgov.

To občutimo tudi v Sloveniji, saj je trenutno izklopljena 400 kilovoltna čezmejna povezava z Avstrijo (Kainachtal-Maribor 1), kar omejuje uvoz poceni energije iz centralne Evrope. Zato v Sloveniji v prvi polovici junija na dnevnem borznem trgu beležimo nekoliko višje cene. V povprečju so v Sloveniji cene za tri odstotke višje kot na Hrvaškem, 26 odstotkov višje kot v Avstriji, sedem odstotkov višje kot na Madžarskem in devet odstotkov nižje kot v Italiji.

Pri Elesu še poudarjajo, da trenutno dogajanje nikakor ne odraža dogajanja v drugih mesecih letošnjega leta in ga tudi ne moremo razumeti kot dolgoročno stanje. To ponazarjajo z razmerami v minulem mesecu, ki so bile bistveno drugačne.

Cene za končne odjemalce se ne spreminjajo

Da dnevna nihanja borznih cen nimajo vpliva na končne cene za gospodinjske odjemalce in tudi ne na veliko večino poslovnih odjemalcev, še poudarjajo pri Elesu, saj imajo le-ti praviloma cene vezane na letne in večletne pogodbe. Obvladovanje tovrstnih cenovnih tveganj je namreč predvsem naloga dobaviteljev in proizvajalcev električne energije, za katere pa ti dogodki niso nobena posebnost in so nanje tudi dobro pripravljeni. (kp)

 

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju