Energetika

Evropska komisija sprejela vseevropsko shemo za ocenjevanje trajnosti podatkovnih centrov

Delegirani akt je tudi del spodbujanja ukrepov podnebne nevtralnosti za sektor IT, ki so predvideni v akcijskem načrtu za digitalizacijo energetskega sektorja, objavljenem oktobra 2022.

Evropska komisija sprejela vseevropsko shemo za ocenjevanje trajnosti podatkovnih centrov

Evropska komisija je sprejela novo delegirano uredbo o prvi fazi za vzpostavitev vseevropske sheme za ocenjevanje trajnosti podatkovnih centrov v EU. Kot je predvideno v prenovljeni direktivi o energetski učinkovitosti, ta sekundarna zakonodaja od operaterjev podatkovnih centrov zahteva, da poročajo o ključnih kazalnikih uspešnosti v evropski zbirki podatkov do 15. septembra 2024 in nato do 15. maja leta 2025 in nadalje v vseh prihodnjih letih. 

Glede na to, da podatkovni centri po ocenah predstavljajo skoraj tri odstotke povpraševanja po električni energiji v EU in se bo to v prihodnjih letih verjetno znatno povečalo, je namen sheme povečati preglednost in potencialno spodbujati nove zasnove in razvoj učinkovitosti v podatkovnih centrih, ki ne spodbujajo le zmanjšanja porabe energije in vode, ampak spodbujajo tudi uporabo obnovljive energije, večjo učinkovitost omrežja ali ponovno uporabo odpadne toplote v bližnjih objektih in toplovodnih omrežjih.

Delegirani akt določa, o katerih informacijah in ključnih kazalnikih uspešnosti je treba poročati. Opredeljuje tudi prve trajnostne kazalnike, ki se bodo uporabljali za ocenjevanje podatkovnih centrov. V skladu s prenovljeno direktivo o energetski učinkovitosti bodo morali podatkovni centri objaviti tudi informacije o svoji energetski učinkovitosti in trajnosti.

Nedavno prenovljena direktiva o energetski učinkovitosti določa nov zavezujoč cilj zmanjšanja porabe energije v EU za 11,7 odstotka do leta 2030 glede na napoved porabe energije za leto 2030, narejeno leta 2020. Sektor IKT pri zmanjšanju porabe energije igra pomembno vlogo. Leta 2018 je poraba energije podatkovnih centrov v EU znašala 76,8 TWh, ta pa naj bi se do leta 2030 močno povečala. V letu 2018 je bilo predvideno 28-odstotno povečanje, z razvojem umetne inteligence pa je za nekatere države predvideno dva- ali celo trikratno povečanje. V EU so podatkovni centri leta 2018 predstavljali 2,7 odstotka povpraševanja po električni energiji in bodo do leta 2030 dosegli vsaj 3,2 odstotka, če se bo razvoj nadaljeval po sedanji poti. Mnogi strokovnjaki menijo, da bodo številke nižje od napovedi, a glede na veliko rast novih storitev in tehnologij, kot so umetna inteligenca, strojno učenje, virtualna resničnost in drugo, Mednarodna agencija za energijo ocenjuje, da bi lahko Irska do leta 2030 zabeležila skoraj dvakratno, Danska pa šestkratno povečanje porabe električne energije v podatkovnih centrih.
 

Polona Bahun
O avtorju