Energetika

Kmalu znani preizkusi ES-URE

Preizkusi novih poslovnih modelov storitev učinkovite rabe energije (ES-URE) v praksi se približujejo zaključni fazi.
Kmalu znani preizkusi ES-URE

Iz Centra za energetsko učinkovitost na Inštitutu Jožef Stefan so sporočili, da bodo najzanimivejši preizkusi z omenjenega področja, ki potekajo v okviru projekta ChangeBest, javnosti predstavljeni tudi na zaključni konferenci projekta, ki bo potekala 25. januarja 2012 v Londonu v okviru konference ESCO Europe 2012.  

Analize in študije, izvedene v okviru projekta ChangeBest, so pokazale, da obstaja v Evropi velik potencial za razvoj donosnih storitev učinkovite rabe energije (ES-URE). Rast trga bi bilo mogoče tudi še pospešiti. Kljub heterogenosti trga in precejšnjim razlikam zakonodajnega okolja v posameznih državah članicah EU, obstaja namreč za različne udeležence trga (podjetja za energetske storitve, dobavitelji opreme, energetska podjetja, ostala podjetja) veliko možnosti za ponudbo ES-URE ali delnih storitev povezanih z ES-URE.  

ES-URE so primerno donosne samo takrat, kadar so dobro zasnovane in so bili pri njihovem razvoju upoštevani vsi pomembni dejavniki uspeha. V nekaterih primerih je mogoče doseči celo donosnost, ki presega značilno za to poslovno področje. Sicer pa praktične izkušnje projektnih partnerjev, ki sodelujejo pri izvajanju projekta ChangeBest, z identifikacijo, razvojem in preizkušanjem v praksi novih ES-URE kažejo, da je interes različnih udeležencev trga za širitev dejavnosti na področju ES-URE ogromen. (mj)