Prenovljena uredba o samooskrbi z električno energijo
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Prenovljena uredba o samooskrbi z električno energijo

Pravico do samooskrbe bodo tako po novem lahko prejele tudi skupnosti odjemalcev in ne samo enostanovanjske oziroma večstanovanjske hiše ali poslovne stavbe. Pomembna predlagana novost je tudi ta, da se pravica do samooskrbe ne veže samo na lastnike naprave, ampak jo imajo tudi najemniki. 
Po spremembi uredbe so določene tri vrste samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije: individualna samooskrba, samooskrba večstanovanjskih stavb in samooskrba skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov. To doslej ni bilo mogoče, saj je prvotna uredba samooskrbo omogočala le lastnikom enostanovanjskih hiš oziroma poslovnih stavb. Uredba je bila s ciljem razširitve nabora upravičencev sicer delno spremenjena že v letu 2018, ko so pravico do samooskrbe lahko začele koristiti tudi večstanovanjske stavbe.
Samooskrba skupnosti odjemalcev (skupnost OVE) pomeni, da gre za skupnost odjemalcev, katerih merilna mesta niso vezana na notranjo inštalacijo istega objekta oz. lokacije, vendar pa so v bližini (so vezani na omrežje iste TP) in se povežejo v skupnost z namenom koriščenja električne energije, proizvedene v napravi za samooskrbo. Na tak način bodo koristi sistema samooskrbe lahko deležni tudi tisti, ki sedaj ne morejo biti. To so denimo tisti, ki živijo v hišah, kjer postavitev naprave za samooskrbo ni primerna (npr. niso dovolj osončene). Po novem bo naprava za samooskrbo lahko postavljena na drugem objektu (npr. na strehi šole, gasilskega doma…). Upravičenost do samooskrbe se po spremembi uredbe ne veže več na pojem »lastnika naprave«, temveč so upravičenci do samooskrbe tudi najemniki, kar do sedaj ni bilo mogoče. 
Bistvo oziroma glavna prednost samooskrbe je v tem, da odjemalec, ki postavi lastno napravo za proizvodnjo električne energije, plača samo razliko med količino, ki jo je prevzel iz omrežja in količino proizvedene električne energije, ki jo je oddal v omrežje. Na ta način so stroški za elektriko bistveno manjši. 
Kot so zapisali na vladi, omogočitev razširjene samooskrbe je pomemben korak k doseganju zavezujočih ciljev s področja obnovljivih virov energije in sledi evropskim trendom prehoda v nizkoogljično družbo. Nova uredba bo imela po njenem prepričanju tudi pozitivne učinke na gospodarstvo, saj bo pospešila razvoj panoge, povečanje deleža samooskrbe pa naj bi hkrati razbremenjevalo omrežje. 
Previous Article Blockchain in nove tehnologije v energetiki 19
Next Article Izkoriščanje vodnih virov naj služi podnebno-energetskim ciljem
Print
999