Proizvodnja SEL v letu 2015
Anonym
/ Categories: Hidro energija

Proizvodnja SEL v letu 2015

Vodnatost je bila večino časa rahlo pod povprečjem, bilo je nekaj krajših mokrih obdobij, zato je bil proizvodni načrt nekoliko presežen v prvih treh mesecih in v zgodnjih jesenskih. Izrazito sušna sta bila november in december, je povedal Blaž Pišek, vodja službe za razvoj v Savskih elektrarnah Ljubljana.  

V malih hidroelektrarnah je skupna letna proizvodnja znašala 1198 MWh in je bila 17 % pod načrtovano. V sončnih elektrarnah je bilo skupaj proizvedeno 655 MWh, kar je 2 % nad načrtovano proizvodnjo, SPTE pa je proizvedla 49 MWh. Vse male elektrarne so leta 2015 proizvedle 1902 MWh oz. 90 % od načrtovanih 2106 MWh.  

Letos načrtovana proizvodnja v višini 320 GWh  

Proizvodnja električne energije se v Savskih elektrarnah Ljubljana za velike hidroelektrarne načrtuje na osnovi študije »Možna proizvodnja HE« (EIMV št. 1194) in na osnovi dolgoletne povprečne dosežene proizvodnje, registrirane v času obratovanja posamezne HE. Skupno je v letu 2016 načrtovana proizvodnja 320 GWh. Male hidroelektrarne naj bi letos po načrtih proizvedle 1448 MWh, sončne elektrarne 640 MWh, SPTE Medvode pa 54 MWh. 

Previous Article Vlada sprejela letno poročilo ARAO 2013 in 2014
Next Article Uspešna sanacija optičnih strelovodnih vodnikov
Print
1371