SNK WEC odslej s statusom sekcije
povzeto po sporočilu za javnost
/ Categories: Energetika

SNK WEC odslej s statusom sekcije

V okviru Energetske zbornice Slovenije je začela z delovanjem Sekcija Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta – SNK WEC, današnji prvi zbor članov pa je bil namenjen izvolitvi vodstva. Sekcijo bo naslednjih pet let vodil direktor družbe Elektro Gorenjska dr. Ivan Šmon, za podpredsednico pa je bila izvoljena Karina Medved Bregar iz HSE. 
Sekcija SNK WEC je bila ustanovljena 28. septembra letos, pogodbo o ustanovitvi in oblikovanju Sekcije SNK WEC pa je podpisalo dvanajst ustanovnih članic, in sicer Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Elektroinštitut Milan Vidmar, ELES, Plinovodi, GEN energija, GEN-I, HSE in SODO.

Dr. Ivan Šmon je ob izvolitvi povedal, da je doslej SNK WEC deloval kot društvo, ki pa je bilo ukinjeno. Izrazil je zadovoljstvo, da se je oblikovala Sekcija SNK WEC pri Energetski zbornici Slovenije (EZS), ki so se ji pridružile pomembne članice EZS. To daje Sekciji tudi potrebno težo. Kot je dejal, je treba je vedeti, da ima Svetovni energetski svet (WEC) v državah po svetu pomembno mesto, zato je vesel, da bodo predvidoma že novembra sklicali naslednji zbor članov in začeli z delom. Na začetku oktobra so predstavili poročilo Svetovna energetska trilema 2020, februarja prihodnje leto pa pričakujejo poročilo Issues Monitor 2021, ki bo vsebovalo analizo izzivov v energetiki tudi za Slovenijo.«

Kot je dejala podpredsednica Karina Medved Bregar, se veseli dela v okviru nove, zdaj že šeste sekcije Energetske zbornice Slovenije. EZS združuje slovensko energetiko, sama pa želi prispevati k uspešnemu delu Sekcije SNK WEC. Poudarila je, da je pomembno, da je Slovenija vidna v mednarodnih povezavah. Preko različnih sekcij EZS, ki so povezane s številnimi organizacijami (med drugim: Evropsko združenje elektroenergetske industrije Eurelectric, Mednarodno združenje za energetsko ekonomiko IAEE in evropski forum za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike) Slovenija krepi svoj položaj kot država, ki se lahko pohvali z dobro delujočim energetskim trgom. 
SNK WEC je sicer kot društvo v minulih letih med drugim organiziral vrsto odmevnih mednarodnih strokovnih srečanj namenjenih obravnavi aktualnih vprašanj povezanih s preobrazbo slovenske in svetovne energetike. (pb)

Previous Article Slovenska zakonodaja in praksa sta skladni z zahtevami
Next Article Objavljeni predlogi štirih osrednjih aktov podnebne zakonodaje
Print
1075