Spremembe v nadzornih svetih
Vladimir Habjan
/ Categories: Energetika

Spremembe v nadzornih svetih

Danes se je na konstitutivni seji sestal novi nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana, ki ga sestavljajo David Valentinčič, mag. Andrej Šušteršič, Janez Zakonjšek, dr. Žan Jan Oplotnik ter predstavnika delavcev Mitja Fabjan in Egon Hoda. Na mesto predsednika nadzornega sveta so nadzorniki izvolili mag. Andreja Šušteršiča, za njegovega namestnika pa dr. Žana Jana Oplotnika. Nadzorni svet je imenoval ustrezne komisije ter se seznanil s poslovanjem družbe v prvih šestih mesecih letošnjega leta, za katerega so nadzorniki ugotovili, da je v skladu s poslovnim načrtom.

Nadzorni svet Elektra Celje pa se je na 4. redni seji 9. septembra 2013 sestal na 4. seji v novi sestavi: mag. Mirjan Trampuž, Tatjana Habjan, Mitja Vatovec, Dejan Božič, Miran Rošer, ml. in Miran Kaiser. Za novega predsednika so izvolili mag. Mirjana Trampuža, za namestnika predsednika nadzornega sveta pa Dejana Božiča. (vh)

Previous Article OVE v tekmi za konkurenčnost
Next Article Inovacija URE, ki povečuje evropsko dodano vrednost
Print
1323
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.