Sprejet Akt o neto ničelni industriji
Sprejet Akt o neto ničelni industriji

Evropska komisija je pozdravila končno sprejetje akta o neto ničelni industriji, s katerim je EU na dobri poti, da okrepi svoje domače proizvodne zmogljivosti za ključne čiste tehnologije. Z vzpostavitvijo enotnega in predvidljivega poslovnega okolja za sektor proizvodnje čistih tehnologij bo akt povečal konkurenčnost in odpornost industrijske baze EU ter podpiral ustvarjanje kakovostnih delovnih mest in usposobljeno delovno silo.

Preberi
V zadnjem četrtletju 2023 zabeležen padec emisij v gospodarstvu EU
V zadnjem četrtletju 2023 zabeležen padec emisij v gospodarstvu EU

Po podatkih evropskega statističnega urada so emisije iz gospodarstva EU v  četrtem četrtletju leta 2023 znašale 897 milijonov ton ekvivalenta CO2, kar je štiriodstotno zmanjšanje v primerjavi z istim četrtletjem leta 2022 (935 milijonov ton ekvivalenta CO2). Bruto domači proizvod (BDP) EU je v tem obdobju ostal stabilen in se je v primerjavi z četrtim četrtletjem leta 2022 povečal za 0,2 odstotka.

Preberi
Protokol EU za brezemisijske stavbe do leta 2050
Protokol EU za brezemisijske stavbe do leta 2050

Svet Evropske unije je nedavno potrdil posodobitev direktive o energetski učinkovitosti stavb. Ukrep je namenjen zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in reševanju energetske revščine po EU. Cilj je, da do leta 2050 vse stavbe znotraj EU dosežejo stanje brez emisij.

Preberi
Kljub zmanjšanju emisij bo treba okrepiti prizadevanja za izpolnitev ciljev za leto 2030
Kljub zmanjšanju emisij bo treba okrepiti prizadevanja za izpolnitev ciljev za leto 2030

Po ocenah poročila Evropske agencije za okolje (EEA) Gibanja in projekcije so se emisije v letu 2022 po vsej EU v primerjavi z letom 2021 zmanjšale za dva odstotka. Kljub dosežkom pri zmanjševanju emisij, izrabe energije iz OVE in energetske učinkovitosti EEA v poročilu opozarja, da je za uresničitev ambicioznih podnebnih in energetskih ciljev EU nujno treba pospešeno ukrepati.

Preberi