Integracija OVE bo do leta 2050 zahtevala do sedemkrat večjo fleksibilnost omrežja
Integracija OVE bo do leta 2050 zahtevala do sedemkrat večjo fleksibilnost omrežja

Analiza Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije je pokazala, da bo večji delež OVE v elektroenergetskem sistemu EU zahteval večjo fleksibilnosti za zagotavljanje zanesljivega delovanja elektroenergetskih omrežij. Modeliranje znanstvenikov raziskovalnega središča je pokazalo, da se bodo zahteve po fleksibilnosti do leta 2030 v primerjavi s trenutnimi več kot podvojile in do leta 2050 povečale za sedemkrat.

Preberi