Novice

Za ključno evropsko energetsko infrastrukturo namenjenih 556 milijonov evrov

Datum: 15. 10. 2019 Besedilo: Polona Bahun

Od tega je 550 milijonov evrov namenjenih za šest elektroenergetskih projektov in šest milijonov evrov za dva plinska projekta vseevropskega pomena.

Za ključno evropsko energetsko infrastrukturo namenjenih 556 milijonov evrov

Za prehod Evrope v čisto in moderno gospodarstvo, kar je cilj energetske unije in prednostna naloga Junckerjeve komisije, je treba evropsko infrastrukturo prilagoditi prihodnjim potrebam energetskega sistema. Energetske povezave predstavljajo hrbtenico integriranega evropskega energetskega trga, ki temelji na načelu solidarnosti. Popolnoma integriran trg bo izboljšal varnost oskrbe v Evropi, zmanjšal odvisnost od posameznih dobaviteljev in potrošnikom dal več možnosti izbire. Prav tako je ključnega pomena za razcvet obnovljivih virov energije ter izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

Finančna sredstva iz instrumenta za povezovanje Evrope (CEF) so namenjena PCI projektom, ki povečujejo konkurenčnost, povečujejo varnost oskrbe z energijo v EU in prispevajo k trajnostnemu razvoju in varstvu okolja ter spodbujanju varnega, zanesljivega in učinkovitega delovanja omrežja. Razpis za zbiranje predlogov za financiranje PCI projektov je bil objavljen marca in zaključen 13. junija letos.

V elektroenergetskem sektorju je bilo 530 milijonov evrov nepovratnih sredstev dodeljeno za dela na keltskem povezovalnem daljnovodu med Francijo in Irsko, ki bo Irsko prvič neposredno povezal s celino. Dodeljena sredstva bodo omogočila izgradnjo visokonapetostne 700 MW povezave, dolžine približno 575 km med južno obalo Irske in severozahodno obalo Bretanje v Franciji. S tem se bo končala električna izolacija Irske od evropske celine. Povezava bo povečala regionalno varnost oskrbe in pospešila razvoj in vključevanje obnovljivih virov energije.

Poleg tega so bila sredstva dodeljena za študije za podporo projektov za shranjevanje električne energije na Nizozemskem, v Estoniji in Litvi, pa tudi za baltski projekt sinhronizacije električne energije. V plinskem sektorju so bila sredstva dodeljena za izboljšanje povezave med Latvijo in Litvo ter za študijo o podzemnem skladiščenju plina v Grčiji.

Instrument za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020 za financiranje vseevropske energetske infrastrukture načrtuje skupni proračun v višini 5,35 milijarde evrov. Do denarja so upravičeni projekti, ki so uvrščeni na seznam PCI projektov, ki ga na vsaki dve leti sprejme Evropska komisija. Zadnji seznam je bil objavljen novembra 2017, naslednji pa naj bi začel veljati v začetku prihodnjega leta.

Iz instrumenta CEF je bilo v letu 2014 za 34 projektov namenjenih 647 milijonov evrov, leta 2015 za 34 projektov 366 milijonov evro, leta 2016 za 27 projektov 707 milijonov evrov, letu 2017 za 17 projektov 873 milijonov evrov in lani za 22 projektov 848 milijonov evrov. Doslej je instrument v 59 odstotkih podprl elektroenergetske projekte, vključno s projekti pametnih omrežij.
Evropska komisija je v naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027 predlagala obnovo instrumenta za povezovanje Evrope, ki bo namenil 42,3 milijarde evrov za podporo naložbam v evropska infrastrukturna omrežja, vključno z 8,7 milijarde evrov za energetska omrežja.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 2, skupna ocena: 5)
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (60)
julij 2020 (2)