Novice

Premogovnik Velenje veliko vlaga v izobraževanje

Datum: 12. 10. 2021 Besedilo: Brane Janjič, Foto: arhiv Premogovnika Velenje

Maja so startali projekt spodbujanja zaposlovanja in mobilnosti zaposlenih SPIN, ki je sofinanciran tudi s strani Evropske unije.

Premogovnik Velenje veliko vlaga v izobraževanje

Kot poudarjajo v Premogovniku Velenje, se zavedajo, da so ključni element za izpeljavo zastavljenih načrtov sposobni in motivirani kadri, zato precej pozornosti namenjajo tudi nenehnemu izpopolnjevanju in izobraževanju zaposlenih. V okviru prizadevanj za pridobivanje novih znanj ter strokovnega in osebnostnega razvoja zaposlenih so tako maja zagnali projekt SPIN - Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile. Cilj projekta je dvig kompetenc in dodatnih znanj pri zaposlenih ter spodbujanje njihovega kariernega razvoja za ohranitev zaposlitve in učinkovit nastop na trgu dela.  V Premogovniku so sicer najprej določili ciljne skupine zaposlenih in želena znanja, ki jih ti zaposleni potrebujejo za kakovostno opravljanje dela, ter pripravili ustrezen program usposabljanj. V prvo skupino so vključili 61 zaposlenih na vodstvenih in vodilnih mestih in po uvodni delavnici skupaj z njimi pripravili individualne karierne načrte. Preko analize kariernih načrtov so nato oblikovali nabor vseh izobraževanj za posameznega udeleženca, ki so vključevala raznolike teme s področja vodenja, komuniciranja, timskega dela, organizacije in bontona. Doslej so uspešno izvedli že deset delavnic. Mag. Irena Vodopivec, vodja področja Kadri in plače v Premogovniku Velenje, je v zvezi z sodelovanjem v projektu SPIN povedala: »Z vključitvijo v projekt SPIN želimo dvigniti raven kompetenc in znanj naših zaposlenih tako na kariernem kot na zasebnem področju, saj projekt ponuja širok spekter delavnic (jeziki, marketing, multimedija, računalništvo), ki se jih lahko zaposleni udeležijo tudi v prostem času. Naš glavni cilj je opolnomočenje zaposlenih z znanji sedanjosti in prihodnosti za boljši razvoj, zato bomo v prihodnje še povečali vlaganje v izobraževanje in permanentno usposabljanje na vseh področjih, in sicer za vse zaposlene v družbah Premogovnik Velenje in HTZ.« 
Projekt SPIN je sofinanciran tudi s strani Evropske unije, Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 1, skupna ocena: 2)