GZS vlado pozvala k ukrepanju glede naraščanja cen energentov
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

GZS vlado pozvala k ukrepanju glede naraščanja cen energentov

V Gospodarski zbornici Slovenije so svojo skrb nad skokovitim naraščanjem cen energentov izrazili že pred časom, ker pa se zadeve na tem področju še zaostrujejo, so vlado pozvali k takojšnjem in nujnem ukrepanju. V pozivu vladi  je predsednik GZS Tibor Šimonka poudaril, da smo sredi največje krize v energetiki do zdaj, zato so nujne takojšnje in še bolj sistemske rešitve. Kot so zapisali na GZS, so se tako v Sloveniji kot v drugih evropskih državah v zadnjem obdobju cene energentov enormno povečale, posledice pa že občutimo vsi, tako gospodinjstva kot gospodarske družbe, najbolj pa energetsko intenzivna industrija. GZS vidi pri urgentnem iskanju rešitev nujnost sodelovanja predstavnikov industrije, energetike in države, pri čemer so na osnovi analiz in rezultatov ankete, izvedene med podjetji iz energetsko intenzivne industrije, v sodelovanju z Energetsko zbornico pripravili tudi nabor konkretnih ukrepov. Med kratkoročnimi tako predlagajo povračilo za posredne stroške emisij (MOP), znižanje prispevkov za URE in OVE ter trošarine, država pa naj bi se na področju električne energije začasno odrekla tudi zahtevanim dobičkom podjetij, ki sodijo pod SDH.
Poleg tega so nujne tudi dolgoročnejše rešitve. Tako je po njihovem mnenju treba projekte URE in OVE, ki so že pripravljeni, čim hitreje uresničiti, oblikovati dolgoročno energetsko politiko Republike Slovenije in uskladiti različne strateške dokumente  (podnebje-energetika-prostor), saj slovensko gospodarstvo in energetika potrebujeta stabilen okvir delovanja in Slovenija razvojni načrt. Poleg tega je že danes treba sprejemati odločitve o gradnji energetskih objektov v prihodnosti, saj sta priprava dokumentacije in umeščanje objektov v prostor dolgotrajna postopka. Nemudoma naj se tudi začnejo sprejemati odločitve za umestitev ustrezne energetske infrastrukture, ki bo podpirala slovensko samozadostnost pri oskrbi z energijo po konkurenčnih cenah. 
Na GZS so vlado in pristojna ministrstva še pozvali, naj med slovenskim predsedovanjem Svetu EU vztrajajo, da bodo tudi na evropski ravni čim prej sprejeti interventni ukrepi, ki ne bodo sporni z vidika pravil o enotnem energetskem trgu.
Previous Article Predstavnika agencije CINEA zadovoljna z videnim
Next Article Premogovnik Velenje veliko vlaga v izobraževanje
Print
897