Cene elektrike so lani krojile predvsem vremenske razmere
Brane Janjič
/ Categories: Energetika

Cene elektrike so lani krojile predvsem vremenske razmere

Gen-I je na sedežu podjetja v Krškem na tradicionalnem srečanju s poslovnimi partnerji predstavil ključne poudarke poslovanja skupine GEN-I v minulem letu ter pričakovanj za leto 2018, pa tudi nekatere nove storitve. Kot smo lahko slišali, je poslovno leto 2017 zaznamovala vrsta rekordnih uspehov, pri čemer je skupina ustvarila 2,38 milijarde evrov prihodkov, kar je bilo kar 50,5 odstotka več kot leta 2016 in 53,5 odstotka več, kot so sprva načrtovali.  Tako so kljub zaostrenim razmeram na evropskem energetskem trgu in precejšnjem nihanju cen ustvarili 13,5 milijona evrov dobička in s tem poslovni izid iz leta 2016 izboljšali za neverjetnih 84 odstotkov. 
GEN-I si je tako še utrdil sloves enega najhitreje rastočih energetskih podjetij v Evropi, pri čemer je skupina lani na 22 evropskih trgih prodala kar 51,5 TWh električne energije oziroma za dobro petino več kot leto prej. 

In kateri so poglavitni razlogi za tak uspeh? Lahko bi dejali, da poleg trdnega dela, tudi jasna vizija, kako naprej. Kot je poudaril dr. Robert Golob, se je odločitev za intenzivna vlaganja v razvoj in kadre v preteklih letih izkazala za pravilno. Dosedanjo poslovno pot je razdelil v tri obdobja, pri čemer je bilo za prvega značilna usmerjenost v cilj postati najboljši trgovec v jugovzhodni Evropi in za drugega prizadevanja v smeri biti najcenejši ponudnik energentov. V tretjem, ki se je šele začelo, pa so se odločili, da bodo vlagali predvsem v znanje in s tem postali še bolj konkurenčni na trgu. 

Kot je še dejal dr. Golob, je bilo v Sloveniji leto 2017 za GEN-I prelomno tudi zaradi uspešnega začetka ponudbe sončnih elektrarn za samooskrbo. V kratkem času jih je namreč družba postavila več kot 300, kar je preseglo vsa pričakovanja. Ob tem pa je GEN-I tudi prvi ponudnik električne energije, ki poleg dobave elektrike, ponuja tudi vso podporo za postavitev lastne, domače sončne elektrarne, razvijajo pa tudi nove produkte in storitve, ki naj bi njihovim strankam olajšali pot v energetsko prihodnost.  

Zadovoljstva nad poslovni uspehi GEN-I in posredno tudi skupine GEN, ni skrival tudi direktor GEN energije Martin Novšak, ki je v uvodnem nagovoru poudaril, da skupina GEN zelo dobro deluje in je ena aktivnejših in kapitalsko najmočnejših v državi. Kot je povedal, bodo še naprej krepili naložbe v obnovljive in trajnostne vire energije, pri čemer so v ospredju načrtovana vlaganja v dokončanje spodnjesavske verige elektrarn, začetek gradnje elektrarn na srednji Savi, dograditev TE Brestanica še z enim blokom ter zgraditev JEK 2. Skupina Gen je sicer lani za naložbe namenila kar 80 milijonov evrov, za letos pa jih načrtujejo še 20 milijonov evrov več.

Cene električne energije po lanski rasti, letos spet navzdol

Del skrivnosti o poslovnem uspehu GEN-I je tudi dejstvo, da budno spremljajo dogajanja na mednarodnih energetskih trgih, kar jim olajšuje napovedovanje trendov na veleprodajnem trgu električne energije. Čeprav so vse napovedi precej nehvaležne, pa so bile lanske, kot je dejal direktor strateškega inoviranja v GEN-I dr. Dejan Paravan, pravilne in je v nadaljevanju praksa potrdila prvotna predvidevanja o rasti cen do konca leta. Tej so po besedah dr. Paravana botrovale predvsem vremenske razmere, saj je bilo minulo leto hidrološko podpovprečno, pa tudi rast cene nekaterih ključnih energentov, zlasti premoga (ta se je podražil za več kot 100 odstotkov) ter nafte. Tako so se veleprodajne cene električne energije v regiji lani povzpele celo do 50 evrov, a se konec leta znova začele spuščati in v zadnjih mesecih padle za petino.

»Cene se približujejo cenovnim ravnem iz začetka lanskega leta. Zato imajo danes tista podjetja, ki so lani zaradi neaktivnosti sprejela slabe odločitve za dobave v 2018, priložnost, da za prihajajoča leta izboljšajo svojo nabavno strategijo,« je poudaril dr. Paravan. In do kam naj bi se spustile cene elektrike v naslednjem obdobju? Kot pravi dr. Paravan, bo ključna točka preloma pri 40 evrih, saj bi po preboju te številke cene lahko zdrsnile še bolj navzdol, na oblikovanje cen v širši regiji pa bo poleg hidroloških razmer (te so v začetku leta nadpovprečne, hkrati pa je v gorah tudi veliko snega, kar naj bi zagotavljalo dobro hidroproizvodnjo vse do poletja), najbolj vplivalo dogajanje na svetovnih trgih ključnih surovin, cene emisijskih kuponov, ki postopoma že naraščajo, ter seveda nadaljnja gospodarska rast. Ker so zaradi mile zime in manjše porabe, polni tudi plinohrami, je pričakovati, je dejal dr. Paravan, da se bodo do poletja še nekoliko znižale tudi cene zemeljskega plina.

Sicer pa v GEN-I napovedujejo, da bodo še naprej vlagali predvsem v lastno znanje, saj je to najboljša popotnica za povečanje konkurenčnosti. Slednjega in bogate izkušnje so pripravljeni deliti tudi s svojimi partnerji, pri čemer bodo nadaljevali z izvajanjem celovitih storitev, tako na področju svetovanja pri trgovanju, izgradnje sončnih elektrarn za samooskrbo, uvajanju e-mobilnosti in prilagajanja odjema. 

Previous Article Letna poraba sekancev enaka teži 13-ih Eifflovih stolpov
Next Article Dr. Borisu Žitniku nov mandat na čelu EIMV
Print
1480
Avtor fotografij:Vladimir Habjan
Video - povezava:https://www.youtube.com/embed/ADf3Ug-gkt4